Z młodej mocu a dobrymi receptami

pjatk, 29. julija 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Napohlad Worklečanskeje pjekarnje njeje so z nowej wobsedźerku změnił. Runje tak mało přećelne posłužowanje a dobry a wobšěrny poskitk. Napohlad Worklečanskeje pjekarnje njeje so z nowej wobsedźerku změnił. Runje tak mało přećelne posłužowanje a dobry a wobšěrny poskitk.

Tereza Martinowa je z mandźelskim Worklečansku pjekarnju přewzała a ju wuspěšnje do přichoda wjedźe

We wjeskach našeje wokoliny mamy lědma hišće wobchody, kotrež ­poskićeja potrjebu za wšědny dźeń. Tu mamy sej wobstarać we wjetšich nakupowanskich srjedźišćach. Zwostali su we mnohich wjeskach hišće pjekarjo a tych sej wšitcy česća, wosebje na kóncach tydźenja a k wulkim a wjetšim swjatym dnjam. Potom tworja so před pjekarnjemi ­husćišo dołhe rynki čakacych kupcow. Mjeztym je sej tež kóždy ­„swojeho“ pjekarja wupytał a sej toho wudźěłki a poskitk chwali.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Nic jenož dobry recept rozsudźa wo kwaliće pječwa, ale tež zestawa surowiznow, wašnje a čas pječenja. Terezy Martinowej je wažne, zo su kupcy tež z wonkownym napohladom pječwa spokojom. Wo tym rozsudźa sobu čas pječenja. Jan Kral
dalši wobraz (2) Wobšěrny je poskitk w Martinec pjekarni. Za kóždeho a kóždy słód je něšto pódla. K skrućenju swojeho poskitka pytaja Martinec dale za dobrymi a zajimowanymi sobudźěłaćerjemi.
dalši wobraz (3) W aprylu je Worklečansku pjekarnju Tereza Martinowa wot Michaela Šlapy přewzała, kotryž bě zawod w druhej generaciji wjedł. Foto: Feliks Haza
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND