Vinea Mea w Smječkecach

pjatk, 05. awgusta 2022
artikl hódnoćić
(0 )
fota: Benjamin Greger, Lea Kralec, Konstantin Hrjehor, Stefan Kutschke (3)Na wjacorych kóncach tydźenja do poprawnišeje party spočatk ­julija wabjachu młodostni ze Smječkec jězdźo z transporterom po serbskich wsach za wulki swjedźeń składnostnje 25lětneho wobstaća swojeho młodźinskeho kluba. A to je so naj­skerje tež wudaniło, wšako přichwata na pjatku kaž tež soboće wjace hač 1 000 přećelow techno-hudźby do małeje serbskeje wsy. Vinea Mea bě potajkim chětro wulki wuspěch – wosebje tež za hosćićelow, kiž chcedźa z dobytkom mjez druhim přetwar ­kluba financować.
Jedna party po druhej

Wiesenbeats

w Sulšecach


Hižo šesty raz su w Ró­žeńće za putniskej cyrkwju wosebitu party z mjenom „God is good“ přewjedli. Mjez něhdźe 600 wopytowarjemi njeběchu jenož młodostni, ale wosebje tež wjele dźěći ze swojimi staršimi. Wosebity wjeršk za najmłódšich běše, zo smě­dźachu mjez druhim při spěwje ameriskeho ­hudźbnika Joewa Melendreza sobu na jewišću stać.

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND