Na wšě 30 lět: Wojerowski Johanneum

pjatk, 12. awgusta 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Kóždolětny wjeršk na Wojerowskim Johanneumje běše, je a zawěsće tež dale budźe – Dźeń wotewrjenych duri. Woblečene drastu Serbow z kónčiny wokoło Wojerec, poskića šulerjo a šulerki hosći witajo po słowjanskim wašnju chlěb a sel. Kóždolětny wjeršk na Wojerowskim Johanneumje běše, je a zawěsće tež dale budźe – Dźeń wotewrjenych duri. Woblečene drastu Serbow z kónčiny wokoło Wojerec, poskića šulerjo a šulerki hosći witajo po słowjanskim wašnju chlěb a sel.

Mysle a dopomnjenki składnostnje jubileja kubłanišća w nošerstwje ewangelskeje cyrkwje

Zhladuju wróćo na załoženje Johanneuma we Wojerecach před 30 lětami, spominam na woprawdźe rjany čas.

Běše krótko do zahajenja šulskeho lěta 1992/1993, jako mje tehdyši Wojerowski superintendent Friedhart Vogel narěča, hač nochcyła na gymnaziju w priwatnym nošerstwje we Wojerecach serbšćinu podawać. Gymnazij w nošerstwje ewangelskeje cyrkwje měješe za mnje a mnohich, kotřiž běchu w NDR wotrostli, jara njewšědny wuznam. Njeběch sej scyła wěsta, što móhło mje wočakować. Mějach swój čas hišće dźěłowe zrěčenje w statnym šulstwje a tak tež dźěłowe městno.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Wučerka Andreja Ryćerjowa (2. wotprawa) je swojich šulerjow stajnje derje na wjerški kubłanišća Johanneum přihotowała. Foto: Kerstin Kutter
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND