Pokiwy (14.10.22)

pjatk, 14. oktobera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Symjo měnjeć

Miłoćicy. Šesty raz maja zajimcy jutře, sobotu, wot 13.30 do 17 hodź. składnosć, při Miłočanskej skale symjo swójskich plahowanych rostlin z druhimi zajimcami měnjeć. Kaž organizowace towarstwo Kamjenjak zdźěli, móža tež tući zahrodkarjo zarjadowanje wopytać, kotřiž sami žane symjenja poskićeć njemóža. Woni pak móža dotal njeznate abo rědke družiny zeznać a potom doma plahować, zo bychu so tute dale zachowali. Wo ćělne derjeměće je postarane.

Wodźenje podłu kopolakow

Budyšin. We wobłuku aktualneje wustajeńcy w Muzeju Budyšin wo židowskich stawiznach w Hornjej Łužicy přeprošuje muzeologa Hagen Schulz njedźelu, 16. oktobra, w 15 hodź. na wose­bite wodźenje po sprjewinym měsće. Na wubranych městnach předstaji wón wonych ludźi, na kotrychž wosud tak mjenowane kopolaki dopominaja. Wot lěta 1992 po cyłej Europje tele wosebite kamjenje do chódnikow kładu a tak na bywšich židowskich wobydlerjow dopominaja, kotrež stachu so z woporom nacionalsocializma.

Serbske blido w krajnej stolicy

wozjewjene w: Pokiwy
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND