Pokiwy (07.10.22)

pjatk, 07. oktobera 2022
artikl hódnoćić
(1 )

Zakónča Krabatowy tydźeń

Koćina. Z wjacorymi zarjadowanjemi so tele dny wot Krabatoweho towarstwa organizowany Krabatowy tydźeń skónči. Tak pokazaja dźensa w 19 hodź. we Wulko­ždźarowskim Krabatowym wu­dworje dźiwadłowu hru wo dušnym serbskim kuzłarju. Jutře, sobotu, přeprošuja wot 10 do 17 hodź. na kermušne wiki do Koćinskeho Krabatoweho mlokoweho swěta. Tam poskićuja wulku ličbu regionalnych wudźěłkow a změja tohorunja kulinariski poskitk. Kaž organi­zatorojo zdźěla, steja tónraz běrny w srjedźišću zarjadowanja. W 17 hodź. pře­prošuja w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje na přednošk wo stawiznach Čorneho Chołmca. Njedźelu změja w Kulowskej farskej cyrkwi domchowanku. We 8.30 hodź. budu serbske kemše, w 10 hodź. němske.

Jubilejny koncert

Njebjelčicy. Na swoje 75lětne wobstaće je loni Njebjelčanski cyrkwinski chór zhladował. Nětko přeprošuje spěwne ­ćěleso wšitkich zajimcow na jubilejny koncert sobotu, 8. winowca, w 17 hodź. w Njebjelčanskej wosadnej cyrkwi.

Na dwurěčne kemše

wozjewjene w: Pokiwy
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND