Dyrbi podłožki předpołožić

srjeda, 23. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Washington (dpa). Najwyše sudnistwo USA je puć za wudawanje dawkowych podłožkow něhdyšeho prezidenta Donalda Trumpa na kongresowy wuběrk zrunało. Supreme Court wotpokaza wčera próstwu Trumpowych prawiznikow, posrědkowanju dawkowych dokumentow zadźěwać. Republikan bě so přez lěta po prawniskim puću wudawanju podłožkow wobarał a nětko na najwyšim městnje zwrěšći.

Domowy tarif wujednali

Langenhagen (dpa). Po wjace hač 16 ­hodźinach intensiwnych jednanjow je Volkswagen po swójskich podaćach dźensa rano zakónčenje dojednanjow wo domowym tarifje docpěł. Dźěłarnistwo IG metal bě sej za něhdźe 125 000 tarifowych při­stajenych zwyšenje mzdy wo wosom procentow žadało, podlěšenje tarifoweho zrěčenja wo starobnym dźělnym času, wjace swobodnych dnjow za čłonow dźěłarnistwa, kaž tež přewzaće semesterskich popłatkow za dualnje studowacych w předewzaću.

Wotćahnu wójsko z Malija

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND