Korona-naprawy zdźěla nic po płaćiwym prawje

srjeda, 23. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Lipsk (dpa/SN) Zwjazkowe zarjadniske sudnistwo je so prěni raz z prawosću korona-naprawow na spočatku pandemije zaběrało. Kontaktne wobmjezowanja w Sakskej běchu po prawje, zakaz wuchoda w Bayerskej pak nic. Tak rozsudźichu sudnicy wčera w Lipsku. Rozestajenje z maćiznu bě jim wěsta premjera. Wusudy płaća jako směrnicy nastupajo dalše podobne pady.

Sakske postajenja wobjimachu kontaktne wobmjezowanja, zawrjenje sportowych městnosćow a gastronomiskich zawodow. W padźe Bayerskeje bu striktny zakaz wuchoda pruwowany, kotrež dowoli wopušćenje bydlenja jenož „w nuznych padach“. Hižo w předchadnej instancy bě zarjadniske sudnistwo rozsudźiło, zo tuta naprawa přiměrjena njebě.

Sudnicy zwjazkoweho zarjadniskeho sudnistwa wopodstatnichu we woběmaj padomaj wusudy předchadneje instancy a wotpokazachu rewizije krajow přećiwo tomu.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND