Płatanje dźěrow so dliji

štwórtk, 24. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Němska leži nastupajo natwar 4G-stejnišćow zady

Bonn (dpa/SN). Wobhospodarjerjo Němskeje mobilneje syće njedocpěja při zarjadowanju 4G-škričkowanskich stejnišćow poprawny časowy plan. Kaž z rozprawy zwjazkoweje syćoweje agentury wuchadźa, njebudźe pječa žadyn z třoch eta­blěrowanych wobhospodarjow wotpowědny wutwarjenski napołožk spjelnić. W frekwencowej awkciji 2019 zawjazachu so firmy, hač do kónca 2022 w 500 dotalnych „běłych blakach“ nowe škričkowanske stacije twarić. Po rozprawje je Telefónica (O2) hakle 45, Telekom 28 a Vodafone 30 instalowała.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND