Hdyž dźěłowych mocow dosć njeje

pjatk, 09. decembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Axel Arlt

Na Borborinym swjedźenju energijoweho předewzaća Łužiska energija a milinarnje (LEAG) minjenu póndźelu w Čornej Pumpje je předsyda cyłkowneje zawodneje rady za wobłuk energiju Uwe Teubner hordy wo 800 nowych sobudźěłacych rěčał, kotřiž su lětsa w LEAG dźěłać započeli. To je šwarna ličba, wšako je předewzaće dwaj blokaj w Janšojskej milinarni z wěstotneje rezerwy zaso za produkciju miliny aktiwizowało. Do přede­wzaća su hłownje ludźo přišli, kotřiž mějachu do toho swoje dźěłowe městno zwonka Łužicy abo su sej swój wšědny chlěb w mjeńšich zawodach w regionje zasłužili.

wozjewjene w: Rozmyslowane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND