Předsyda w nimohrě

pjatk, 16. decembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Axel Arlt

Domowina ma wot minjeneje póndźele problem z wosobu swojeho předsydy. A tohodla změja wažni partnerojo Zwjazka Łužiskich Serbow prawdźepodobnje problem z rěčnicu za naležnosće našeho ludu. Štó ma přichodnje jich prěni partner być, hdyž je so dotalny w přisrěbje myslenja wjetšiny CDU w Budyskim wo­krjesnym sejmiku na škodu Serbow do politiskeje nimohry manewrował? A to, dokelž je w sejmiku namjetej AfD sobu k wuspěchej dopomhał. Móžeš wo dźělenej wosobje rěčeć, tu předsyda Domowina, tam čłon CDU z mandatom wokrjesneho radźićela w Budyskim wokrjesu.

wozjewjene w: Rozmyslowane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND