Nadpad na hosći w Běłej Wodźe

srjeda, 11. januara 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Bohužel nasta w běhu hry přećiwo Selbskim wjelkam pjatk w lodowej arenje negatiwny podawk mjez přihladowarjemi. Zawinowar tutoho rozestajenja bu spěšnje zwěsćeny a z lodoweje areny wupokazany. Ze stron Běłowodźanow bu wón ze stadionowym zakazom pochłostany. K tomu bu přez škodowanu wosobu wozjewjenje delikta zapodaty. Dale dóńdźe po hrě zwonka lodoweje areny k rozestajenjam. Zawołana policija zakónči tute, na kotrejž běchu čornje zdrasćene a zdźěla zakuklene wosoby a fanojo Selbskich wjelkow wobdźělene. Fanojo hosći, kotřiž pobychu na puću k swojemu busej, buchu po informacijach policije wot něhdźe 15 wosobow nadpadnjeni. Łužiske liški zasudźeja tajke wašnje jednanja a distancuja so wot tajkich pozdatnych fanow. Namóc nima w a wokoło stadijow ničo pytać a skućićeljo so wotpowědnje pochłostaja. We wuhódnoćenju tutych podawkow su Łužiske liški a policija w stajnym kontakće. Při tutej składnosći chcedźa zamołwići zjednoćenstwa hišće raz na to skedźbnić, zo Łužiske liški tajke akcije njeakceptuja.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND