Dobry signal: Jednanja chcedźa lětsa zahajić

wutora, 24. januara 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Berlin (SN/at). Parlamentariska přirada Załožby za serbski lud je na posedźenju wčera w Berlinje prěni raz temu 5. financowanskeho zrěčenja za serbsku załožbu wobjednała. Je wo to šło, kak měli zwjazkowe knježerstwo kaž tež knježerstwje Braniborskeje a Sakskeje naslědne rjadowanje wot lěta 2025 přihotować. Z přichodnym financnym zrěčenjom trjebamy „wobstajnosć, zo móžemy dźěło dale kalkulować“, rjekny předsyda gremija Marko Šiman (CDU), zapósłanc Sakskeho krajneho sejma w rozmołwje z našim wječornikom. Zo su čłonojo-parlamentownicy tematiku rozjimali, ma wón „za pozitiwny signal“. Klětu hižo wola w Sakskej a Braniborskej nowej krajnej sejmaj, lěto pozdźišo budu přichodne wólby zwjazkoweho sejma. Tohodla je trjeba, jednanja lětsa zahajić.

Z widom na zwjazkowy etat 2024 žada sej parlamentariska přirada přiměrjenje załožbeho etata. Nimo toho su dale přidatne srědki za nadawki digitalizacije trěbne. Tute drje Zwjazk nětko hižo płaći. Podobnje kaž po cyłej Němskej tež w Serbach digitalizaciju nastupajo tójšto wužadanjow čaka na zwoprawdźenje.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND