Žadaja sej jasnje wjace mzdy

wutora, 24. januara 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Berlin (dpa/SN). Mzdy něhdźe 2,5 milionow sobudźěłaćerjow Zwjazka a komunow su dźensa tema tarifowych jednanjow zjawneje słužby. W Podstupimje bu hižopřipołdnju tarifowe koło dźěłarnistwow ver.di a zwjazkowych zastojnikow dbb, ze zjednoćenstwom komunalnych zwjazkow dźěłodawarjow (VKA) a zwjazkoweho nutřkowneho ministerstwa, zahajene. Dźěłarnistwje žadatej sej 10,5 procentaj wjace mzdy, znajmjeńša pak měli to 500 eurow wjace wob měsac być. Strona dźěłodawarjow ma tole za přewjele.

Žane nowe awtodróhi

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowa ministerka za wobswět Steffi Lemke (Zeleni) je so přećiwo nowym projektam za awtodróhi wuprajiła. Hladajo na syć dróhow po cyłym swěće, su w Němskej dosć zwiskow. Tuž njeje žaneje přičiny, dalše ­awtodró­- hi planować, zdźěli ministerka dźensa w sćelaku Deutschlandfunk. Lemke zasadźa so za to, wobstejace dróhi saněrować a je dale zwuporjedźeć. Nimo toho je wažne, železnisku syć wutwarić.

Knježerstwo měło pomhać

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND