Młodźina D dobyćer turněra

wutora, 24. januara 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Deleka wot prawa: Benedikt Hicka, Jan Hermann, Linus Hrjehor, Milan Šmit; stejo wot prawa: Trenar Tadej Cyž, Valentin Brěsan, Raffael Čornak, Luis Suchy, Adam Ošika, Jan Šmit, Kilian Cyž, trenar Křešćan Bejmak, Thomas Hesse (trenar šulskeje wubranki Ehrenfried Walther von Tschirnhaus gymnazija DD) Foto: Tadej Cyž Deleka wot prawa: Benedikt Hicka, Jan Hermann, Linus Hrjehor, Milan Šmit; stejo wot prawa: Trenar Tadej Cyž, Valentin Brěsan, Raffael Čornak, Luis Suchy, Adam Ošika, Jan Šmit, Kilian Cyž, trenar Křešćan Bejmak, Thomas Hesse (trenar šulskeje wubranki Ehrenfried Walther von Tschirnhaus gymnazija DD) Foto: Tadej Cyž

Po tym zo bě so Serbska koparska wubranka młodźiny D (SKW-D) w lěće 2020 posledni raz na halowym koparskim turněrje wobdźěliła, bě njedźelu skónčnje zaso tak daloko. Mustwo trenarskeje trójki Tadej Cyž, Křesćan Bejmak a Matej Wjeńka poby w Mišnje a wobdźěli so tam na zymskim cupje, kotryž bě Radebeulski BC wuhotował. Tónraz wobsta wubranka z hrajerjow z cyłkownje 4 zjednoćenstwow. Běchu to Sokoł Ralbicy/Hórki, SJ Chrósćicy, ST Marijina hwězda a Budissa Budyšin. Předkoło wuhra so w dwěmaj staflomaj.

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1) Cyłkownje 10 koparskich cyłkow bě so na turněrje Radebeulskeho BC wobdźěliło. Koparjo Serbskeje wubranki młodźiny D stejachu při mytowanju srjedźa.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND