Měch wobchowaneje wědy poručenje

wutora, 07. februara 2023
artikl hódnoćić
(1 )
Před sławnym triptychonom Anta Trstenjaka gratuluje dotalny wjelelětny społnomócnjeny za serbske naležnosće sakskeho ministerstwa za wědomosć, kulturu a turizm, Stanisław Brězan, swojej naslědnicy dr. Madlenje Malinkec. Ju bě ministerka Barbara Klepsch (CDU, srjedźa) wčera w Budyskim Serbskim muzeju do zastojnstwa zapokazała.  Foto: Maćij Bulank Před sławnym triptychonom Anta Trstenjaka gratuluje dotalny wjelelětny społnomócnjeny za serbske naležnosće sakskeho ministerstwa za wědomosć, kulturu a turizm, Stanisław Brězan, swojej naslědnicy dr. Madlenje Malinkec. Ju bě ministerka Barbara Klepsch (CDU, srjedźa) wčera w Budyskim Serbskim muzeju do zastojnstwa zapokazała. Foto: Maćij Bulank

Stanisław Brězan staflowy stab dr. Madlenje Malinkec přepodał

Budyšin (SN/at). Nawuknjene je nawuknjene: Wjelelětny społnomócnjeny za serbske naležnosće sakskeho ministerstwa za wědomosć, kulturu a turizm, Stanisław Brězan, je wčera w Budyskim Serbskim muzeju měch zawjazał. Symboliski to akt, kotryž ma rjemjeslniski pozadk. Do skutkowanja w politiskich Drježdźanach bě wón to jako młynski mišter Sulšečanskeho młyna tak zwučeny. Z muku pjelnjene měchi zawjazać rěkaše, tu skónči swójska zamołwitosć.

Měch běše wčera metafer za staflowy stab, kotryž je Stanisław Brězan na swjatočnosći ministerstwa swojej naslědnicy dr. Madlenje Malinkec přepodał. Ministerka Barbara Klepsch (CDU), zapósłancaj krajneho sejma Marko Šiman (CDU) a Frank Richter (SPD), Budyski krajny rada Udo Wićaz, tudyši wyši měšćanosta Karsten Vogt (wobaj CDU) kaž tež zastupjerjo serbskich institucijow a čłonojo Serbskeje rady tón njewšědny akt sćěhowachu.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND