Kabinet w Choćebuzu

wutora, 07. februara 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Choćebuz (dpa/SN). Braniborski kabinet schadźowaše so dźensa w Choćebuzu. W rjedźe „kabinet na městnje“ chcyše krajne knježerstwo pod nawodom minis­terskeho prezidenta Dietmara Woidki (SPD) a wyšeho měšćanosty Tobiasa Schicka (SPD) aktualne temy a zhromadne předewzaća wobrěčeć. Choćebuz płaći jako centrum změny strukturow we Łužicy. Temy su mjez druhim klučowe projekty kaž nowa twornja Němskeje železnicy a stejnišćo uniwersitneje mediciny.

Šmórnu dźěłowe městna

Hamburg/Köln (dpa/SN). Po zjednoćenju RTL a magacinow Gruner + Jahr je sej telewizijny koncern nowinarski wobłuk dokładnišo wobhladał. Přichodnje chcedźa bóle do digitalneho wobłuka inwestować. Jadrowe marki kaž na přikład magacin „Stern“ chce koncern zachować. Tola někotre časopisy njebudu hižo wudawać. To woznamjenja tež, zo něhdźe 700 z 1 900 dźěłowych městnow šmórnu, medijowy koncern dźensa zdźěli. Krok po kroku maja so plany hač do lěta 2025 zwoprawdźić.

Realne mzdy jasnje niše

wozjewjene w: Kraj a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND