Serbscy muzejownicy we Waršawje po puću

póndźela, 20. měrca 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Serbscy muzejownicy wobhladachu a rozestajachu so w muzeju POLIN z tamnišej trajnej wustajeńcu a jeje koncepciju.  Foto: Christina Boguszowa Serbscy muzejownicy wobhladachu a rozestajachu so w muzeju POLIN z tamnišej trajnej wustajeńcu a jeje koncepciju. Foto: Christina Boguszowa

Njedawno přebywaše kruh wědomostnych a fachowych sobudźěłaćerjow Serbskeho muzeja na swójsku iniciatiwu we Waršawje. Zaměr wuprawy bě, sej na městnje we wospjet wuznamjenjenym muzeju POLIN, kotryž wěnuje so europskim stawiznam pólskich Židow, nowe impulsy a nazhonjenja za koncipowanje noweje trajneje wustajeńcy spřistupnić.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND