Christoph Gloxyn – štyri a poł lěta při liniji stał

srjeda, 12. apryla 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Hač jako wrotar prěnjeho koparskeho mustwa Sokoła Ralbicy/Hórki abo jako trenar, Christoph Gloxyn měješe a ma k swojim sobuhrajerjam jara dobry poćah na a tež zwonka hrajnišća.  Foto: Konstantin Hrjehor Hač jako wrotar prěnjeho koparskeho mustwa Sokoła Ralbicy/Hórki abo jako trenar, Christoph Gloxyn měješe a ma k swojim sobuhrajerjam jara dobry poćah na a tež zwonka hrajnišća. Foto: Konstantin Hrjehor

Spočatk sezony 2018/2019 přewza 29lětny Christoph Gloxyn prěnje koparske mustwo Sokoła Ralbicy/Hórki jako trenar. Z tym bě tehdom najmłódši ­nazwučowar wokrjesneje wyšeje ligi. Rodźeny Ralbičan steješe wot dźěćaceje hač do mužaceje staroby we wrotach Sokoła, prjed hač přewza wón mustwo jako trenar. Po wjace hač štyrjoch lětach pak maja Ralbičenjo nětko z Tomašom Henčlom noweho trenarja. Gloxynowy nadawk tuž jenož hišće je, klětku Sokoła čistu dźeržeć. Kak je k překwapjacemu rozsudej dóšło a što ma 33lětny w přichodźe planowane, je Christoph Gloxyn Jurjej Bjeńšej powědał.

Jako zhonichmy, zo Tomaš Henčl prěnje koparske mustwo Sokoła Ralbicy/Hórki přewozmje, běchu mnozy chětro překwapjeni. Nichtó z tym ličił njebě, zo ma so na trenarskim polu w Delanach něšto změnić. Kak je k tomu dóšło?

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1) Z Tomašom Henčlom maja Sokoljo nětko dalšeho wěcywustojneho trenarja. Foto: Jörg Stephan
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND