Nowe fitnesowe wubědźowanje

wutora, 18. apryla 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Jendrewskec dwójka mać a syn smědźeše so po wuspěšnym zakónčenju wosebiteho sportoweho wužadanja z prawom wjeselić. Jendrewskec dwójka mać a syn smědźeše so po wuspěšnym zakónčenju wosebiteho sportoweho wužadanja z prawom wjeselić.

Hyrox je nowe fitnesowe wubědźowanje za kóždeho, kiž chce swoje mocy z druhimi sportowcami měrić. Wurisanje bě so 2017 załožiło. Forma sportowanja wužada sej móc a wutrajnosć a zarjaduje so do kategorije hybridneho treninga, tohodla tež pomjenowanje Hyrox. Wubědźowanje je mjezynarodne a přewjeduje so w rozdźělnych wulkoměstach. Startować móže so we wšelakich kategorijach: mužojo, žony, muska dwójka, žónska dwójka, měšany duwo a pro. Pro woznamjenja, zo su wahi ćeše. Wobdźělnik běži wosom razow jedyn kilometer. Po kóždym kilometru přewjeduje so jedne zwučowanje po sćěhowacym slědźe:

Ski Erg – symbolizuje sněhakowanje z dwójnym zasadźenjom kijow (1000 m)

Sled Push – suwanje sanjow (50 m, 125 kg)

Sled Pull – ćahanje sanjow (50 m, 75 kg)

Burpee Broad Jumps – šěroki ležny zepěr z kónčnym skokom doprědka (80 m)

Rowing – wjesłowanje (1000 m)

Kettlebell – nošenje hantlow w kóždej ruce 24 kg (200 m)

Sandbag Lunges – wupadowe chodźenje z pěskowym měchom na ramjenju z 20 kg (100 m) a

Wallballs – ćisnjenje medicinskeho bula (6 kg) na sćěnu z čapawki tři metry wysoko (100x)

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1) Sanje, kotrež dyrbjachu so z wahami tam a sem suwać. To žadaše sej wutrajnosć mocow. Foto: Gabriela Jendrewscyna
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND