Pokiwy (21.04.23)

pjatk, 21. apryla 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Nowa přehladka

Wojerecy. Zakónčaca wustajeńca čłonow wukonoweho kursa za wuměłstwo Wojerowskeho Foucaultoweho gymnazija je wot jutřišeje soboty we Wojerowskim hrodźe widźeć. Młode wuměłče a młodźi wuměłcy pokazuja mólby, grafiki, měšane techniki kaž tež plastiki, plakaty a widejofilmy, kotrež su w minjenymaj lětomaj nastali. Wšitke twórby, kotrež wěnuja so towaršnostnym kaž tež wosobinskim prašenjam, zwjazuje módra barba, čehoždla je hesło přehladki „Seelen.BLAU“. Wernisaža budźe jutře, sobotu, we 18 hodź.

Wo stawiznach rjemjesła

Budyšin. Mnohotnosć rjemjeslniskich powołanjow w Budyšinje a jich stawizny steja w srjedźišću wosebiteho wodźenja po Muzeju Budyšin njedźelu, 23. apryla, w 15 hodź. Muzeologa Hagen Schulz poda wopytowarjam dohlad do najwšelakorišich rjemjeslniskich zwjazkow, kotrež su wot 16. hač do 19. lětstotka w sprjewinym měsće wobstali. Při tym wěnuje so wón sukelnikam, hornčerjam, piwarcam, pjekarjam a mnohim dalšim powołanjam. Wšitke z nich mějachu swójski zwjazk z wosebitym prawom. Zastup do muzeja płaći 3,50 eurow.

Horst Jurtz wustaja

wozjewjene w: Pokiwy
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND