Planuja naprawy přećiwo migraciji

póndźela, 18. septembera 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Berlin/Rom (dpa/SN). Zwjazkowa nutřkowna ministerka Nancy Faeser je plany prezidentki komisije EU zakitowała, hladajo na masiwne připućowanje migrantow wonkowne mjezy EU w Srjedźnym morju w powětře a na morju sylnišo stražować. „Njemóžemy drje ničo dru­heho činić“, rjekny politikarka SPD wčera wječor w sćelaku ARD. „Hewak njedó­stanjemy połoženje migracije pod kontrolu.“

Zwjazkowa nutřkowna ministerka Faeser chcyše so dźensa ze swojimi kolegami w zastojnstwje ze Španiskeje, Ital­skeje a Francoskeje zetkać a wo połoženju w Srjedźnym morju wuradźować. Faeser rěčeše w tym zwisku wo komplikowanym połoženju na kupje Lampedusa a zdobom připowědźi, zo chcyli wšitcy wobdźěleni zhromadny plan zdźěłać. Na małej kupje w Srjedźnym morju běchu minjene dny tysacy ćěkancow dojěli. Lěhwo ćěkancow na kupje je dospołnje přepjelnjene. Zamołwići rěča wo katastrofalnych poměrach.

wozjewjene w: Kraj a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND