mjeztym 24 lět wučerka ...

pjatk, 03. nowembera 2023
artikl hódnoćić
(0 )

mjeztym 24 lět wučerka Petra Kmjećowa je wučerka za předmjetaj fyziku a matematiku. Pia Völkel a Katharina Žurec stej z njej porěčałoj. Što Wam na Wašim dźěle najwjetše wjeselo wobradźa? P. Kmjećowa: Móžu kóždy dźeń z młodymi ludźimi dźěłać, kotřiž su jara přećelni. Što w swojim powołanju dokładnje činiće? P. Kmjećowa: Podawam fyziku, a to we wšitkich rjadownjach našeje šule, a wězo tež matematiku. Kak je tomu dóšło, zo tute powołanje wukonjeće? P. Kmjećowa: Sym so hižo přeco za přirodowědu zajimowała. Moji wučerjo su mje motiwowali, so na studij wučerstwa podać. We wyšim schodźenku wědźach, zo chcu předmjetaj matematika a fyzika pozdźišo wuwučować. Byšće Wy swoje powołanje dale poručiła a čehodla? P. Kmjećowa: Haj, na kóždy pad. Wšako wobradźa wjele wjesela, z młodymi ludźimi dźěłać. Sy kóždy dźeń znowa wužadany, a wšědnje něšto nowe nawuknješ. Kak dołho hižo jako wučerka skutkujeće? P. Kmjećowa: Činju to hižo 24 lět. Kak je so Wam projekt wo medijach spodobał? P. Kmjećowa: Mam jón za jara dobry, wón bě přewšo mnohostronsce zapołoženy. Što je Was na projekće najbóle putało? P.

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND