Křesćenjo wjace daruja

póndźela, 20. nowembera 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Berlin (B/SN). W Němskej pěstuja ludźo princip solidarnosće a socialneho angažementa. Tuž wosebje powšitkownowužitne projekty a organizacije spěchuja, zběrajo pjenjezy za nje. Starši ludźo daruja wjace hač młódši, wotwisnje wot zasłužby a stawa kubłanja. Křesćenjo wjace a časćišo pjenježne dary přewostajeja, zo bychu pomhali tym, kotřiž su najbóle potrěbni.

Hodźinu prašenjow wotměł

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus je njedawno 7 000 dźěći we Vatikanskej awdiencowej žurli přijał. „Sym stajnje wjesoły, hdyž so z wami zetkawam, dokelž mi stajnje něšto nowe posrědkujeće“, zwěsći bamž. 14 hólcow a holcow pra­šeše so jeho hladajo na škit wobswěta a wójny na swěće.

Radio Horeb pomha

Balderschwang (B/SN). Radio Horeb zasadźuje so za ludźi w chorownjach a w kónčinach, hdźež wulka nuza knježi, kaž na wjele městnach w Africe. Tuchwilu zběraja pjenjezy předewšěm za radijowe duše­pastyrstwo, za wusyłanje Božich słužbow a žiwjensku pomoc. Radijo Horeb ma 65 kruće přistajenych sobudźěłaćerjow a 1 000 dobrowólnych pomocnikow.

Swjate lěto 2025

wozjewjene w: Kraj a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND