Klóšterscy wolejbulisća derby dobyli

wutora, 21. nowembera 2023
artikl hódnoćić
(0 )
 Sokoł Sokoła Budyšin Florian Kaulfürst nadběhuje wuspěšnje blok cyłka sportoweho towarstwa Marijineje hwězdy. Serbski derby su w Słónkecach přewjedli.  Foto: Jörg Stephan Sokoł Sokoła Budyšin Florian Kaulfürst nadběhuje wuspěšnje blok cyłka sportoweho towarstwa Marijineje hwězdy. Serbski derby su w Słónkecach přewjedli. Foto: Jörg Stephan

Na třećim hrajnym dnju běchu wolejbulisća Sokoła Budyšin a sportoweho towarstwa Marijineje hwězdy z hosćom w sportowni w Słónkecach. Tam přewjeduje mjenujcy wolejbulowe zastupnistwo sportoweho towarstwa Hnašecy/Dobruša swoje domjace hry.

ST Hnašecy-Dobruša –

Sokoł Budyšin 2:0 (25:13, 25:18)

Sokoljo započinachu měrnje a wěsće přećiwo domjacym hrać, bjeztoho zo dominancu wuprudźowachu. Ale bjez kruteje, haj njewobmjezowaneje dobyćerskeje wole njetrjebaš so do žanoho dwuboja podać. Njetraješe dołho a Sokoljo mějachu zastatk, kotryž wjace njenachwatachu. 25:13 za Hnašecy. Druha sadźba bě za hrajerjow z města tróšku lěpša, dokelž nasta wjele efektiwnych nadběhow a mało špatnych nadaćow. Jich bě w sumje jenož sydom.

ST Hnašecy-Dobruša –

ST Marijina hwězda 2:0 (25:15, 25:11)

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND