Wjesele spěwać a wjelorake wulěty

pjatk, 09. februara 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Koncerty, wosebje we wobłuku wulětow do wukraja, su mnohim brigadnikam z najbytostnišej dopomnjenku. Lońša jězba do Słowjenskeje, hdźež zahorichu připosłucharjow w katedrali swj. Mikławša w Ljubljanje, bě někotremužkuli čłonej ćělesa samo dotal „najrjeńše dožiwjenje žiwjenja“.  Foto: Matej Kowar Koncerty, wosebje we wobłuku wulětow do wukraja, su mnohim brigadnikam z najbytostnišej dopomnjenku. Lońša jězba do Słowjenskeje, hdźež zahorichu připosłucharjow w katedrali swj. Mikławša w Ljubljanje, bě někotremužkuli čłonej ćělesa samo dotal „najrjeńše dožiwjenje žiwjenja“. Foto: Matej Kowar

We wobłuku jubilejneho lěta 1. serbskeje kulturneje brigady, kotraž bu před 75 lětami załožena, staj za organizatoriske naležnosće tutoho cyłka zamołwita Sylwija Rječcyna a redaktor Serbskich Nowin Bosćan Nawka naprašnik zestajiłoj. Podaće mjena bě fakultatiwne. Wozjewjamy k tutomu skutkowanju reprezentatiwny, anonymizowany zarys wotmołwow (kaž tež někotryžkuli kuriozum), kotrež je wjace hač 60 aktualnych a bywšich čłonow ćělesa zapodało.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Wuhódnoćenje wjace hač 60 zdźěla skromnišo, zdźěla wobšěrnje wupjelnjenych naprašnikow je nimo často kryjacych so wotmołwow tež tón abo tamny kuriozum wujewiło. Fotomontaža: SN/Bojan Benić
dalši wobraz (2) Cyłodnjowske kaž tež registrowe proby, kaž na přikład njedawno w čěskich Hejnicach, su wjelorakich přičin dla hłuboki zaćišć zawostajili.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND