Z rjanej BOOKii-knihu dźěćom a dorosćenym na zabawne wašnje ...

pjatk, 26. apryla 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Nowe licencne wudaće Ludoweho nakładnistwa Domowina rjadu „Što je što“ spřistupnja wědu wo swětnišću. Nowe licencne wudaće Ludoweho nakładnistwa Domowina rjadu „Što je što“ spřistupnja wědu wo swětnišću.

Nowostka we wobłuku dźěćaceje literatury „Wotkryj sej swětnišćo“ z Ludoweho nakładnistwa Domowina běše zawěsće hižo wjele ludźom rjany kmótřiski dar k zelenemu štwórtkej. A jeli nic, skića so tola hišće dalše składnosće. ­Kniha w krutej wjazbje rjadu „Što je što Junior“ z tekstami Christiny Braun, Claudije ­Kaiser a Martina Lickledera, přełožena wot Hilžy Mehroweje a ilustrowana wot Joachima Krausy, předstaja na 21 stronach wobšěrnu wědu kołowokoło swětnišća, planetow, hwězdow a astronawtow w hornjoserbšćinje.

Publikacija je tak mjenowana BOOKii-kniha a wopřijima tuž nimo tekstow tež hodźace so zwukowe přikłady a wudospołnjenja. Wo wotpowědne nahra­wanja běše so studijo ­LUCIJA postarało. Nimo tekstowych polow z wjele nadrobnosćemi poskića so na kóždej dwójnej stronje k jednej podtemje wotměnjejo kategorije „Čiń sobu“, „Zajimawe“, „Wěš to hižo“ abo „Woprašej so“, přez čož zaruča so přidatne sposrědkowanje wědy abo nastork za zaběru.

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND