Pochad pokłada njejasny

pjatk, 10. meje 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Pokład w Lancken-Granitz na kupje ­Rujanach bu loni wotkryty. Mjez ­twjerdymi pjenjezami (Münzen), kotrež rozbrojene na polu ležachu, běchu tež tajke ­ze słowjanskeho sydlenskeho ­ruma – z Mišna a z Hornjeje Łužicy. Milenka Rječcyna je so z krajnym archeologu Mecklenburgsko-Předpomorskeje, dr. Detlefom Jantzenom, z krajneho zarjada za kulturu a pomnikoškit w Schwerinje rozmołwjała.

Loni w nowembrje běchu wšelake medije wo namakance rozprawjeli. Hdy bu pokład dokładnje namakany?

D. Jantzen: Hladar zemskich pomnikow (Bodendenkmalpfleger) je loni w juliju prěnje twjerde pjenjezy našoł. Chowanje cyłeho pokłada běše dlěši proces – naši čestnohamtscy hladarjo a hladarki zemskich pomnikow su přewšo starosćiwje a swědomiće dźěłali. Naš muzej je kónčne přepytowanje přewjedł, zo bychmy zhromadnje z čestnohamtskimi sobudźěłaćerjemi na městnje zwěsćili, kak a hdy bu pokład prěnjotnje zaryty. Wjetši dźěl twjerdych pjenjez ležeše w hornjej woršće pódy. Přez woranje su so chětro rozbrojili – njeležachu potajkim hižo na originalnym městnje.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) dalši wobraz (2)
dalši wobraz (3)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND