Wjace insolwencow na zapadźe EU

srjeda, 15. meje 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Neuss (dpa/SN). Dale a wjace předewzaćow w zapadnej Europje přińdźe do financnych wuskosćow. W lěće 2023 je cyłkownje 169 496 firmow insolwencu přizjewiło, štož je 21 procentow wjace hač lěto do toho. Tole zdźěla hospodarska informaciska dataja Creditreform w Neussu. Ličby přetrjechja tak prěni króć niwow z časa do koronapandemije a běchu tak wysoke kaž naposledk 2016. „Wuwiće insolwencow steješe loni w znamjenju hospodarskeje krizy, inflacije, wysokeje danje a energijowych kóštow. Tola tež pózdnje wuskutki korony su předewzaća dale masiwnje poćežowali. Nětko widźimy wuskutki pandemije tež cyle jasnje w ličbach“, rjekny nawoda wotrjada Credireform za hospodarske slědźenje Patrik-Ludwig Hantzsch.

wozjewjene w: Kraj a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND