Europski dowěrnik za prawa mjeńšin?

srjeda, 15. meje 2024
artikl hódnoćić
(0 )
 Foto: imago/Zoonar.com/Smilla72! Foto: imago/Zoonar.com/Smilla72!

Što nastupajo (narodne) mjeńšiny we wólbnych programach w Sakskej přizwolenych stron k Europskim wólbam čitamy

Namjety 34 stron a zwjazkarstwow steji na hłosowanskim lisćiku za Europske wólby 9. junija 2024 w Sakskej. Kak wone so nastupajo (narodne) mjeńšiny wuprajeja? Rešerša za hesłom „mjeńšiny“ je wunjesła, zo ma jenož dwanaće tu při­zwolenych stron wotpowědne wuprajenja we wólbnym programje.

Alternatiwa za Němsku (AfD)

AfD powšitkownje so „za to zasadźuje, zo so Europska charta za regionalne a mjeńšinowe rěče dodźerži“. Konkretniša je strona nastupajo kulturu a stawizny Němskeje, kotrež „steja w srjedźišću“. Wuraznje mjenuje „staraćelsku winowatosć napřećo němskim mjeńšinam we wukraju“ ze „spěchowanjom rěčneje wučby w kónčinach němskich mjeńšin“. Wot 1. septembra 2022 płaćiwe postajenje pólskeho ministerstwa kubłanja, wučbu němčiny za němsku mjeńšinu tydźensce wot třoch na jednu hodźinu přikrótšić, AfD „kritisce widźi“.

Křesćanska demokratiska unija(CDU)

wozjewjene w: Kraj a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND