Sport (17.05.24)

pjatk, 17. meje 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Sport na swjatkach

W Pěskecach swjeća wot 18. meje do 20. meje wjesny swjedźeń z dwěmaj koparskimaj turněromaj. Wubědźowanje koparskeje młodźiny E započnje so njedźelu w 11.00 hodź. Póndźelu zetkaja so wjesne koparske mustwa z Noweje Wjeski, Róžanta, Smjerdźaceje, Pěskec, Njebjelčic, Serbskich Pazlic, Sulšec a Worklec w 12.15 hodź., zo bychu wot 13.00 hodź. tradicionalny koparski turněr wuhrali. W sportowym centrumje w Němskich Pazlicach přewjedźe so swjatki 39. ludosportowa njedźela z koparskim a wolejbulowym turněrom. Wona započnje so dopołdnja w 10.00 hodź. Wokoło 16.30 hodź. změja tam mytowanje dobyćerjow. Turněr w Hórnikecach

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND