Dyrdomdej za serbske koparki w Delanach zahajeny

wutora, 21. meje 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Na testowu hru přećiwo holcam a žonam sportoweho kluba z Hlinowca su so koparki Serbskeho mustwa za Europeadu 2024 sobotu do Ralbic podali. Foto: Jörg Stephan Na testowu hru přećiwo holcam a žonam sportoweho kluba z Hlinowca su so koparki Serbskeho mustwa za Europeadu 2024 sobotu do Ralbic podali. Foto: Jörg Stephan

Koparki Serbskeho mustwa za lětušu Europeadu su so sobotu do stadiona DJK Sokoła Ralbicy/Hórki na testowu hru přećiwo koparkam z Hlinowca podali. Po hrě předstajichu zamołwići nominowany kader mustwa.

Ralbicy (jh/SN). „Za nas je a budźe to wulki dyrdomdej!“, rjekny šeftrenar Serbskeho mustwa holcow-koparkow Pětr Bejmak na nowinarskej konferency, kotraž so přihotowanskej hrě na Europeadu 2024 přizamkny. Na hru přećiwo Hlinowskemu sportowemu klubej, zastupjerjej krajneje klasy wuchod (rozprawa hlej strona 3) běše wjace hač 120 přihladowarjow přichwatało. Holcy a žony z Hlinowca maja tam po štyrnaće wot wosomnaće hrow z třomi dobyćemi a třomi njerozsudnymi wuslědkami dosć dobru bilancu. Z tym je wone runje prawe měritko za serbski cyłk, kotryž dyrbi so połdra měsaca do europskich koparskich mišterstwow awtochtonych narodnych mjeńšin Europy namakać a zahrać.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND