Měrne zwuki za barokneho jandźela

pjatk, 17. meje 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Wolf Thomas Hendrich (jedaćel VBH Wojerecy), Claudia Jurisch (wjesna předstejićerka w Čornym Chołmcu), Frank Hirche (předsyda dohladowanskeje rady Lausitzwerk), Mirko Pink (předsyda wjesneho kluba Čorny Chołmc e. V.), farar Heinrich Koch kaž tež Annett Weißhaar, Sabrina Wagner a Angelika Holder, Manfred Jurjans a Jens Stephan z wosadneje rady (wotlěwa) planuja zhromadny projekt.Andreas Kirschke Wolf Thomas Hendrich (jedaćel VBH Wojerecy), Claudia Jurisch (wjesna předstejićerka w Čornym Chołmcu), Frank Hirche (předsyda dohladowanskeje rady Lausitzwerk), Mirko Pink (předsyda wjesneho kluba Čorny Chołmc e. V.), farar Heinrich Koch kaž tež Annett Weißhaar, Sabrina Wagner a Angelika Holder, Manfred Jurjans a Jens Stephan z wosadneje rady (wotlěwa) planuja zhromadny projekt.Andreas Kirschke

Wosada a wjesny klub Čorny Chołmc chcetej lěpše techniske rozrisanje za wobchadźenje z baroknej postawu w cyrkwi

Barokny křćenski jandźel z lěta 1703 w Ewang­elskej Marijinej cyrkwi Čorny Chołmc ma so ke kermuši spočatk nowembra nimale bjez mylaceje hary posłužować móc. Na lěpše techniske rozrisanje je zhromadny projekt wosady a wjesneho kluby, za kotryž chcedźa 10 000 eurow nałožić, wusměrjeny. Předsyda dohladowanskeje rady předewzaća Lausitzwerk tzwr Frank Hirche je předsydźe wjesneho kluba Čorny Chołmc z.t. Mirkej Pinkej sponsoringowe zrěčenje přepodał.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Křćenski jandźel z lěta 1703 w Čornochołmčanskej wosadnej cyrkwi chcedźa tam w přichodźe bjez hary z wjercha do ruma cyrkwje pušćić.
dalši wobraz (2) Čornochołmčanska wosadna cyrkej swjateje Marije chowa wjacore drohoćinki. Mjez nimi stej postawje dweju japoštołow a jandźel.
dalši wobraz (3) Čornochołmčanski farar Heinrich Koch
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND