Mjeńšiny na sewjeru nas wočakuja

pjatk, 24. meje 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Typiski to napohlad w sewjerofriziskim wokrjesu w Schleswigsko-Holsteinskej: Městačka kaž Tönning (hlej wobraz), Niebüll abo Bredstedt wuprudźeja wurunanosć sewjera, kotraž budźe bjezdwěla tež wopytowarjow Europeady pohonjeć, sej w tutej kónčinje zwonka koparskeho sportoweho wjerška raz dowol popřeć.  Foto: pa/Peter Schicke Typiski to napohlad w sewjerofriziskim wokrjesu w Schleswigsko-Holsteinskej: Městačka kaž Tönning (hlej wobraz), Niebüll abo Bredstedt wuprudźeja wurunanosć sewjera, kotraž budźe bjezdwěla tež wopytowarjow Europeady pohonjeć, sej w tutej kónčinje zwonka koparskeho sportoweho wjerška raz dowol popřeć. Foto: pa/Peter Schicke

Europeada 2024 lětsa w Schleswigsko-Holsteinskej, kraju mjez Sewjernym a Baltiskim morjom

Thomas Uerschels, měšćanosta w Niebüllu, so na Europeadu a na serbsku wubranku wjeseli. Foto: MkWj

Thomas Uerschels je měšćanosta schleswigsko-holsteinskeho Niebülla. 55lětny steji wot lěta 2022 na čole ­města z 10 000 wobydlerjemi.

Kak sće reagował, jako bě jasne, zo wotměja so we Wašim měsće koparske hry Europeady?

T. Uerschels: Njejsym wo Europeadźe wjele wědźał. Bórze pak bě mi jasne, zo so zarjadowanje derje do našeje kónčiny hodźi, wšako smy region mjeńšinow. Wjeselu so, zo smy minjene lěta tři miliony eurow do našeho koparskeho stadiona inwestowali.

Je frizišćina wohrožena rěč?

T. Uerschels: Na kóždy pad. Mamy samsny problem kaž drje wšitke mjeńšiny: Hdyž starši rěč přichodnym generacijam dale njedadźa, wona wotemrěje.

Što wot Europeady wočakujeće?

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Dwurěčne němsko-friziske wobchadne tafle w Schleswigsko-Holsteinskej na to pokazuja, zo tam na zajimy mjeńšin dźiwaja. Foto: dpa/ Wolfgang Runge
dalši wobraz (2) Kaž hoberske wrota wupada zawěra rěki Eider pola Tönninga, kotruž su mjez 1968 a 1973 natwarili. Wona krajinu před zapławjenjemi škita. Foto: dpa/Klein
dalši wobraz (3) Ze swójskim plakatom wabja w Niebüllu za koparske hry Europeady, kotrež so w stadionje na kromje města wotměja. Foto: Město Niebüll
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND