„Dźěło na ličaku – to skerje ničo za mnje njeje!“

pjatk, 24. meje 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Wot lěta 2022 ma mišterka za knihiwjazanje w Slepom swójsku dźěłarnju, w kotrejž knihi restawruje, ale tež produkty z papjery a kartonka zhotowja a předawa, tak na přikład fotowe knihi, dźeniki abo dekoratiwne tyzki a kašćiki. Foto: Milan Pawlik Wot lěta 2022 ma mišterka za knihiwjazanje w Slepom swójsku dźěłarnju, w kotrejž knihi restawruje, ale tež produkty z papjery a kartonka zhotowja a předawa, tak na přikład fotowe knihi, dźeniki abo dekoratiwne tyzki a kašćiki. Foto: Milan Pawlik

Wjazanje knihow je za Slepjanku Anke Hanušojc powołanski són, kotryž je sej zaměrnje zwoprawdźiła

Anke Hanušojc, mišterka knihiwjazarstwa, steji w dźěłanskej fali před wosebitym šrubnikom (Schraubstock) a přewjazuje wěcywustojnje staru, dodźeržanu knihu „Wo małym knoćiku“ – najskerje najlubšu dźěćacu knihu někajkeho nana abo maćerje, kotruž chce swojemu dźěsću dale dać. Kóždy přimk sedźi – tajki je mój zaćišć. Do jeje rukow bych bjeze wšeho tež swoju najlubšu knihu na ponowjenje dał. „Jako powołanje sej ničo lěpšeho předstajić njemóžu. Wjeselo, hdyž rjemjeslnisce dźěłam, estetiske začuće za barby a material kaž tež lubosć k literaturje – ke knize scyła – so tu jara rjenje do cyłka zjednoća. Dźěło na ličaku, to skerje ničo za mnje njeje“, mi Anke Hanušojc praji, jako ju w jeje dźěłarni, w Slepom na Měrowej čo. 69, wopytach.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Anke Hanušojc lubuje tež estetisku komponentu w swojim dźěle. Wona ma wulke mnóstwo płatow na składźe, z kotrymiž wěka knihow wozdebi.
dalši wobraz (2) Kruty porjadk a čistota na dźěłowym městnje mišterki. Foto: Anke Hanušojc
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND