Bajkojte pytanje za zbožom w Błótach z jěrym přisłodom

pjatk, 24. meje 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Za blidom naraz grjekskeho hosćenca wuměnjeja so wjesne žony wo „problemach“ žiwjenja, kotrež su parolam piwowych blidow jara podobne. Foto: Stefan Cuška Za blidom naraz grjekskeho hosćenca wuměnjeja so wjesne žony wo „problemach“ žiwjenja, kotrež su parolam piwowych blidow jara podobne. Foto: Stefan Cuška

Bismarckowa wěža steji w pozadku jewišćoweho wobraza, kotryž pokazuje „typisku“ serbsku sceneriju: Wjesnu korčmu, staru chěžu, móst přez błótowsku groblu. Jasne je, zo maja so tu serbske temy wobjednawać. Błótowske powěsćowe nocy su za to znate. Hižo wjele lět zarjaduje Serbski ludowy ansambl tutón spektakl pod hołym njebjom, kotryž je mjez turistami runje tak woblubowany kaž mjez domoródnymi. Poslednich sydom lět bě so ansambl za zwisowacu stawiznu rozsudźił a w tutej šěroki je pisany swět serbskich powěsćow tematizował. Lětsa je přistup hinaši: Jednanje na jewišću ma w běhu jednoho wječora zakónčene być. Tak bě sej to hamt Bórkowy, kotryž je zarjadowar nocow, přał. „Jan a gluka – die sagenhafte Suche nach dem Glück“ je rezultat tutoho přeća. Matthias Körner je scenarij napisał, Andreas Gundlach je hudźbu skomponował. Gundlach je hižo za mnohe produkcije SLA soundtrack skomponował. Tež za powěsćowe nocy je wón zaso dosć solidnu hudźbnu bazu stworił. Za jednanje na jewišću bě jako režiser Urs Schleiff zamołwity.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Na powěsćowych nocach hraja wězo tež serbske powěsćowe figury, kaž připołdnica a wódny muž rólu, ale skerje pódlansku.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND