Kniha wo „wjacorych žiwjenjach ossija“

pjatk, 24. meje 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Hellmuth Henneberg, kaž jeho přihladowarjo telewizije RBB znaja: Štwórć lětstotka moderěrowaše wón wjacore formaty sćelaka.  Foto: Imago/ Rainer Weisflog Hellmuth Henneberg, kaž jeho přihladowarjo telewizije RBB znaja: Štwórć lětstotka moderěrowaše wón wjacore formaty sćelaka. Foto: Imago/ Rainer Weisflog

Zamołwity redaktor telewizijneho magacina Łužyca, awtor a wudawaćel Hellmuth Henneberg so dopomina

Wo temje „Zjednoćenje Němskeje“ je so w běhu 30 lět wjele pisało a wozjewiło. A zda so, zo je tehdomniša wobšěrna a hišće trajaca towaršnostna změna wosebje za „ossijow“ – „wuchodnikow“ dale zajimawa a so na wšelakore wašnje wopisa a předstaja. Wobšěrny poskitk – rozprawy, awtentiske powěsće, krótše a dlěše wopisanja rowjenkow. Mjez tym pak je tema tež za młodych awtorow z powabkom, kotřiž socialistisku Němsku demokratisku republiku přewrótny čas do kapitalizma dožiwili njejsu a jón jenož z po­wědanja znaja. Kak móhł so literarny stil toho mjenować – basnistwo a wěrnosć?

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Hellmuth Henneberg: „Alle meine Leben“, brošurowana wjazba; copy.worXX, 2024
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND