Ze zakładami permakultury a wudźeržliwymi žiwjenskimi ...

pjatk, 24. meje 2024
artikl hódnoćić
(0 )
We wobłuku projekta zaběrachu so chowancy horta mjez druhim ze zwěrjatami domizny. Za to su zarjadowarjo hódančka spřihotowali.  Foto: Christina Měškankowa We wobłuku projekta zaběrachu so chowancy horta mjez druhim ze zwěrjatami domizny. Za to su zarjadowarjo hódančka spřihotowali. Foto: Christina Měškankowa

W jutrownych prózdninach přewjedźechu we Worklečan horće zajimawy přirodny projekt. Zhromadnje z towarstwom Kamjenjak z.t. přebywachu šulerjo a šulerki z kubłarjemi horta cyły tydźeń při Miłočanskej skale. Anja Nowakowa je so pola kubłarki Christiny Měškankoweje, kotraž bě projekt sobu wudźěłała, za pozadkami wobhoniła.

Što chceće z tutym projektom docpěć?

Christina Měškankowa: Natwarimy sej z tym dlěšodobnu kooperaciju z towarstwom Kamjenjak z.t. pod aspektom: Kak wupada wědomy wobchad z našej přirodu we wšědnym žiwjenju? Chcemy dźěći sensibilizować, zo bychu z přirodu a resursami swědomiće wobchadźeli.

Što dokładnje sće w tutym projekće činili?

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Z přirodneho wudźěłka nastachu hlinjane figury.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND