NATO hotuje so na Trumpa

štwórtk, 30. meje 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Praha (dpa/SN). Wonkowni ministrojo 32 čłonskich statow NATO chcedźa dźensa a jutře na swojim informelnym zetkanju w Praze přichodne wjerškowe zetkanje zakitowanskeje aliancy přihotować. Na wjeršku w juliju we Washingtonje chcedźa mjez druhim wobzamknyć, nadawki na dobro Ukrainy, kotrež su USA spjelnili, druhim krajam přepodać. Pozadk je móžnosć, zo so Donald Trump klětu jako nowy prezident USA do Běłeho domu nawróći. Tón je hižo připowědźił, zo chcył podpěru Ukrainy znowa rjadować.

FDP žada sej polěpšenja

Berlin (dpa/SN). Po wobzamknjenju zwjazkoweho knježerstwa nastupajo nowy rentowy paket maja politikarjo FDP dalše debaty wo financowanju za trěbne. „Zo móža so naše wnučki hišće na stabilny rentowy system spušćeć, dyrbimy ­rólu generaciskeho kapitala zesylnić“, rjekny městopředsyda frakcije FDP w zwjazkowym sejmje nowinarjam. Tež předsydka Młodych liberalnych, Franziska Brandmann, žada sej polěpšenja.

Israel w pomjeznym pasmje

wozjewjene w: Kraj a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND