Dobyći přinjesetej postup

wutora, 11. junija 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Serbski wolejbulowy derby na wokrjesnej runinje mjez druhim wolejbulowym mustwom Viktorije Worklecy a cyłkom Marijineje hwězdy dožiwi we Worklečanskej ćěłozwučowarni wjele přihladowarjow. Woni widźachu wolejbul na jara dobrym niwowje. Serbski wolejbulowy derby na wokrjesnej runinje mjez druhim wolejbulowym mustwom Viktorije Worklecy a cyłkom Marijineje hwězdy dožiwi we Worklečanskej ćěłozwučowarni wjele přihladowarjow. Woni widźachu wolejbul na jara dobrym niwowje.

ST Viktoria Worklecy II –

ST Marijina hwězda 2:1

(24:26, 25:22, 15:13)

ST Viktoria Worklecy II –

OSSV Kamjenc 2:0 (25:20, 25:19)

Štóž, kaž ja, štwórtk wječor na swjedźenju Božeho ćěła jenož kusk přepozdźe do Worklečanskeje sportownje dóńdźe, dyrbješe najprjedy za městnom pytać. Wjace hač sto entuziastiskich fanow pjelnješe tribunu, a woni sedźachu tež hišće na kromje hrajnišća.

Přičina tutoho nawala bě kónčne koło wo wolejbulowy titul Budyskeho wokrjesa. W prěnjej hrě wječora steještej na hrajnišću ST Hnašecy-Dobruša a OSSV Kamjenc. Po přeswědčiwym sadźbowym dobyću Hnašec-Dobruše zwjertnychu Kamjenčenjo hišće njewočakowano hru a dobychu 2:1. Prěni finalist bě z tym wěsty­.

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1) Trójka młodych Worklečanskich wolejbulistow wočakuje dalše nadaće sobuhrajerja. Foto: Mia-Katarina Hrjehorjec
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND