Protyka (24.02.17)

pjatk, 24. februara 2017 spisane wot:

Pjatk 24.2. 18:00 Póstnicy za zbrašenych Budyskeho wokrjesa w Chróšćanskej „Jednoće“

  19:30 Kisykałowy swjedźeń w Radworskim „Słodeńku“

Sobotu 25.2. 9:00 Zwjazkowe předsydstwo Domowiny w Budyšinje

  13:00 192. zapust w Tšupcu

  14:00 Zapust w Zaspach

  14:00 Dźěćace póstnicy Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  14:00 Karnewalowy ćah po Kinsporku ze slědowacymi korčmarskimi póstnicami

  14:00 Kulowske žonjace póstnicy ze swjedźenskim ćahom po měsće

  14:00 130. zapust w Mosće

  15:00 135. zapust na Górach (Guhrow)

  16:00 Serbske dźěćace kino w Chróšćanskej putniskej hospodźe

  19:30 2. kapičkowy wječor Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  19:45 Monika Gerdesowa přednošuje wo swojim putnikowanju po Jakubowym puću w južnej Francoskej w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 26.2. 10:00 Póstniski ćah wjesołych ludźi w Choćebuzu

  13:00 Zapust w Šlichowje

  13:30 Zapust w Depsku

  14:00 Wosadne popołdnjo w Slepom

  14:00 Šěrachowski póstniski ćah po měsće

Póndźelu  27.2.  Róžowa póndźela

  13:30 Róžowopóndźelny ćah po Kulowje

Protyka (17.02.17)

pjatk, 17. februara 2017 spisane wot:

Pjatk 17.2. do 19.2.  Lan-party w Chrósćicach

  19:30 Hłowna zhromadźizna Serbskeje pčólnicy w Chróšćanskim Dučmanec hosćencu

Sobotu 18.2. 13:00 120. zapust w Drjejcach

  14:00 Zapust w Barbuce

  14:00 Zapust w Njabožkojcach (Naundorf) a Długach (Fleißdorf)

  14:00 Bjesada wo serbskich medijach w Praskim Serbskim seminarje

  16:00 Zapust w Rogowje

  19:30 Maskowy bal w Kulowje

  19:30 1. kapičkowy wječor Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  19:45 Koncert z ruskej spěwarku Tatjanu Kuzinej-Bogomolowej w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 19.2. 10:00 Dźeń eksperimentow z jantarom w Hórnikečanskej energijowej fabrice

  12:00 Walentinowy brunch w Hórčanskim Młynkec hosćencu

  13:00 Zapust w Dešnje

  14:30 Měnjenska bursa symjenja na žurli Njebjelčanskeho gmejnskeho zarjada

  15:00 Póstnicy seniorow w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

Póndźelu 20.2. do 23.2.  Prózdninska zaběra za šulerjow 3. do 6. lětnika w Hornjohajnkowskim domje Jurja Brězana (stajnje wot 8 do 11.30 hodź.)

 20.2. do 24.2.  Kurs „Profesionalnje awdijowu produkciju zhotowić“ w Budyskim SAEK

 20.2. do 24.2.  Tydźeń za dźědow a wowki z wnučkami w Smochčanskim Domje biskopa Bena

  13:00 Zapust w Hochozy

Protyka (10.02.17)

pjatk, 10. februara 2017 spisane wot:

Pjatk 10.2. 18:00 Přednošk Franca Čornaka we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja wo wandrowstwje

  19:00 Dźiwadłowe předstajenje John Osborne „Luther“ w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  20:00 Póstnička Serbskeho gymnazija Budyšin w Šunowskej Fabrikskej hospodźe

Sobotu 11.2. 12:30 Zapust w Popojcach

  13:00 Zapust w Kózłom

  14:00 Debjenje jutrownych jejkow w Njebjelčanskim gmejnskim centrumje (tež 12. 2.)

  19:30 2. kapičkowy wječor ze zapokazanjom princowskeho pora w Kulowje

  19:30 Ptači kwas SLA z rejemi na žurli ansambla

  20:00 Póstnicy Sorabije w Lipšćanskim TV-klubje

Njedźelu 12.2. 9:30 Dwurěčne kemše w spominanju na 200. narodniny J. E. Wjelana w Slepjanskej cyrkwi

  13:00 Zapust w Turjeju

  14:00 Zapust w Běłej Górje a Gołbinje

  16:00 Ptači kwas SLA na žurli ansambla w Budyšinje

Póndźelu 13.2. 14:00 Přednošk „Bórkowy něhdy a dźensa“ w Bórkowskej Steffenowej stawizničkowej stwě při přistawje

Wutoru 14.2. do 17.2.  Zakładny kurs za zhotowjenje actionfilma w Budyskim SAEK

  9:00 Dźěćacy ptači kwas SLA w Choćebuskej měšćanskej hali

  14:00 Dźěći w starobje wosom do dwanaće lět dundaja

po Biskopičanskim zwěrjencu

Protyka (03.02.17)

pjatk, 03. februara 2017 spisane wot:

Pjatk 3.2. 19:00 Turněr dwojohłójčki w Salowskim kulturnym domje

  19:45 Pětr Bjarš přednošuje wo swojej jězbje z kolesom po Jakubowym puću w Chróšćanskej putniskej hospodźe

  20:00 Wuměłstwowa performance „Crushed eyes“ z Thomasom Kernom a Andreasom Nowakom w Šěrachowskej galeriji Flox

Sobotu 4. a 5. 2.  Lebeltowy sněhakowanski cup w Załomju

  10:00 Koncert „Spěwajo přez dźeń“ we wobłuku Hornjołužiskeho festiwala dźěćaceje hudźby w Budyskim SLA

  10:00 Dźeń wotewrjenych duri w Budyskim šulskim centrumje Carity

  13:30 Zapust w Myšynje

  14:00 141. zapust w Janšojcach

  14:00 Zapust w Nowej Niwje

  14:30 1. zhromadne zwučowanje serbskich chórow za oratorij „Serbske jutry“ w Pančičansko-Kukowskej šuli

  15:00 Koncert „Spěwy su na cyłym swěće“ we wobłuku Hornjołužiskeho festiwala dźěćaceje hudźby w Budyskim SLA

  15:00 Koncert dobyćerjow wubědźowanja Młodźina hudźi w awli Wojerowskeho Lessingoweho gymnazija

  16:00 Ptači kwas SLA w Chróšćanskej „Jednoće“

  16:00 Dźěćace kino w Chróšćanskej putniskej hospodźe

  17:00 Koparski turněr młodźinskeho towarstwa Pawk w Radworskej „Slaviji“ (přizjewjenje mustwow a zahraće wot 16:15 hodź.)

Protyka (27.01.17)

pjatk, 27. januara 2017 spisane wot:

Pjatk 27.1. 19:30 Ptači kwas SLA z rejemi w Radworskej „Slaviji“

Sobotu 28. do 29.1.  Regionalne wubědźowanje „Młodźina hudźi“ we Wojerowskej hudźbnej šuli a we Wojerowskim Lessingowym gymnaziju 

  9:00 Informaciski dźeń „Nawi přichoda“ w Budyskej statnej akademiji k powołanskej a studijnej orientaciji

  9:30 Zwjazkowe předsydstwo Domowiny w Choćebuzu

  10:00 Wotewrjenje kompjuteroweho muzeja na Wojerowskim Zusowym gymnaziju

  13:00 25. zapust w Strobicach

  13:00 121. zapust w Rogoznje

  14:00 Wólby rady starostow iniciatiwneje skupiny Serbski sejm na Wojerowskim hrodźe

  16:30 Dźiwadłowe předstajenje „Jědźk a lěnjoch“ lajskeje dźiwadłoweje skupiny Kulowskeho Bratrowstwa we Worklečanskim hosćencu

  19:30 Marko Grojlich čita z tekstow Korle Bohuwěra Šěcy w Hórskim hosćencu na Čornoboze

  19:45 Přednošk Jana Nuka „Pola najchudšich w Južnej Africe“ w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 29.1. 10:00 Zymske pućowanje z Čornym młynkom po Čornym Chołmcu

  13:00 Zapust we Wjerbnje a Pśiłuce

  13:30 Zapust w Rubinje a Prjawozu

  15:00 Ptači kwas SLA w Kulowje

  15:00 Ptačokwany program Malešanskeje pěstowarnje w Budyšinku

Protyka (20.01.17)

pjatk, 20. januara 2017 spisane wot:

Pjatk 20.1. 19:00 Premjera ptačokwasneho programa SLA w Choćebuskim Delnjoserbskim gymnaziju

  19:45 Čitanski wječork z Lipšćanskej awtorku Aniku Mehner w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Sobotu 21. a 22. 1.  Regionalne mišterstwa w nordiskim a alpinskim sněhakowanju kaž tež w biatlonje w Załomju

  10:00 Dźeń wotewrjenych duri na wyšej šuli Kulow

  18:30 Ptači kwas SLA w Hochozy

  19:30 Wosebity koncert k nowemu lětu w Budyskim Serbskim muzeju

  20:00 Započatk programa na jolka-swjedźenju w Nuknicy

Njedźelu 22.1. 10:00 Politiske rańše piwko na temu „Móc nowych medijow“ w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  11:00 Narodninski swjedźeń za Lessinga w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  16:00 Předstajenje „Jědźk a lěnjoch“ lajskeje dźiwadłoweje skupiny Kulowskeho Bratrowstwa pola Dinarjec­ w Nowoslicach (wot 15 hodź. kofej)

  16:00 Wosebity koncert k nowemu lětu na Wojerowskim hrodźe

  16:00 Ptači kwas SLA w Nowej Niwje

  18:00 Dźakny koncert zwjazkarstwa Budyšin wostanje pisany ze skupinu Strom & Wasser w Budyskim zetkanišću TiK

  19:00 Nóc musicalow we Wojerowskej Łužiskej hali

Póndźelu 23.1. 10:00 Wodźenje po Budyskej měšćanskej bibliotece

Protyka (13.01.17)

pjatk, 13. januara 2017 spisane wot:

Pjatk 13.1. 18:00 Dźeń wotewrjenych duri na Serbskej wyšej šuli „Dr. Marja Grólmusec“ Radwor

  19:00 Hłowna zhromadźizna dobrowólneje wohnjoweje wobory Konjecy-Šunow w Konječanskej burskej stwě

  20:00 Openstage-jamsession w Budyskim Kamjentnym domje

Sobotu 14.1. 10:00 Swinjorězanje na Rownjanskim Njepilic statoku

  13:30 Kubłanski wjeršk iniciatiwneje skupiny Serbski sejm w Budyskim Kamjentnym domje

  15:00 Grit Striese rěči wo plahowanju jabłukow na sadowcowych łukach w Hornjej Łužicy w Budyskim měšćanskim muzeju

  19:00 Lětny swjedźeń Kulowskeho Bratrowstwa z premjeru dźiwadłoweje hry „Jědźk a lěnjoch“ w Sulšečanskim kulturnym domje

  19:45 Koncert z Drježdźanskej skupinu Soulmama & friends w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 15.1. 11:00 Łužiske literarne dopołdnjo z mytowanjom do­byćerjow literarneho wubědźowanja LAUSITZEN na małej žurli Budyskeho Dźiwadła na hrodźe

  15:00 Kuratorske wodźenje po wosebitej wustajeńcy w Budyskim Serbskim muzeju

  16:00 Dźiwadłowe předstajenje „Jědźk a lěnjoch“ lajskeje dźiwadłoweje skupiny Kulowskeho Bratrowstwa w Sulšečanskim kulturnym domje

Protyka (06.01.17)

pjatk, 06. januara 2017 spisane wot:

Pjatk 6.1. 18:00 Ekumeniske kemše k zahajenju jubilejnehjo lěta reformacije w Sakskej w Budyskej tachantskej cyrkwi­

Sobotu 7.1. 10:00 Halowy koparski turněr „stareje ligi“ w Kulowskej sportowni

  10:00 Dźeń wotewrjenych duri na Wojerowskim křesćanskim gymnaziju Johanneum

  14:00 Halowy koparski turněr wo pokal Towarstwa Cyrila a Metoda w Chrósćicach

  19:30 Předstajenje NSLDź „Mein vermessenes Land“ na Złokomorowskim Nowym jewišću

  19:45 Přednošk „Łužiske zwěrjata jako filmowi starojo“ w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 8.1. 10:30 38. Wojerowski nowolětny běh – start w sportowym forumje

  13:00 Nowolětne płuwanje „Early blackbird“ w Hózku

  14:00 Hodowny koncert Chróšćanskeho cyrkwinskeho chóra w tamnišej cyrkwi

  19:30 Wulka gala operety na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

Póndźelu 9.1. 10:00 Wodźenje po Budyskej měšćanskej bibliotece

  18:00 Budyska akademija w słucharni statneje studijneje akademije na Lubijskej dróze

Wutoru 10.1. 16:30 Wuradźowanje předsydstwa župy Delnja Łužica w Choćebuskim Serbskim domje

  19:00 Wodźenje po wustajeńcy wo achatach w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

Protyka (30.12.16)

pjatk, 30. decembera 2016 spisane wot:

Pjatk 30.12. 19:00 Hodowny koncert chóra Meja z rejemi w Radworskej „Meji“

Sobotu 31.12. a 1.1.  Wokrjesna přehladka rasowych nukli w Chróšćanskej „Jednoće“ 

  9:30 50. silwesterske běhi w Budyskim Humboldtowym haju

  15:30 Silwesterski koncert Serbskeho ludoweho ansambla na žurli SLA w Budyšinje (tež 19.30 hodź.)

  19:00 Rozpominanski nyšpor w Baćońskej cyrkwi

Srjedu 4.1.2017 19:30 Nowolětny koncert Noweje Łužiskeje filharmonije w Budyskim NSLDź

Štwórtk 5.1. 19:30 Nowolětny koncert Noweje Łužiskeje filharmonije w Budyskim NSLDź

Pjatk 6.1. 18:00 Zahajenje Lutherskeho lěta sakskeje krajneje cyrkwje w Budyskej tachantskej cyrkwi

  19:00 Sakske statne knježerstwo zahaji jubilejne lěto „500 lět reformacija“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

Sobotu 7.1. 10:00 Koparski turněr „stareje ligi“ w Kulowskej sportowej hali

Protyka (23.12.16)

pjatk, 23. decembera 2016 spisane wot:

Sobotu  24.12. 14:00 Předstajenje bajki Goldene Gans we Wojerowskej Łužiskej hali (tohorunja 16 hodź.)

  15:30 Předstajenje hodowneje stawizny w Róžeńčanskej cyrkwi

  17:00 Boža nóc ze swěčkowym ćahom w Kumwałdźe

  18:00 Hosiana-spěwanje na Kamjenskim torhošću

Njedźelu 25.12. 10:30 Hodowne kemše z ćěkancami w Budyskim NSLDź

Póndźelu 26.12. 8:30 58. hodowna kopańca w Budyskim Humboldtowym haju

  9:30 Hodowna Boža słužba w Budyskej Marje-Marćinej cyrkwi, kotruž wobrubi orchester Serbskeho ludoweho ansambla

  10:00 Wotběhanje hodowneje husycy při Němskopazličanskim haće

Wutoru 27.12. 10:00 Bursa za nawrótnikow na žurli Budyskeho krajnoradneho zarjada

  16:00 Swójbny koncert: „Překlepana liška“ w Budyskim SLA

  16:30 Interny halowy koparski turněr Sokoła Ralbicy/Hórki w Ralbičanskej sportowni

  17:00 Blidotenisowy wječor w Konječanskim towarstwowym domje Delany

  20:00 Punkrock Fever w Nukničanskej Barace

Srjedu 28.12. 19:30 Inscenacija „Wir sind keine Barbaren“ w NSLDź

Štwórtk 29.12. 18:00 Klasiski balet „Kołpjowy jězor“ w Lubijskim zarjadowanskim parku

  20:00 Koncert z The Gospel People w Budyskej Marje-Marćinej cyrkwi

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND