Protyka (05.08.16)

pjatk, 05. awgusta 2016 spisane wot:
Dalše pokiwy na našej internetnej stronje www.serbske-nowiny.de

Pjatk 5. – 7.8.  13. wohnjowoborny swjedźeń w Smjerdźacej

 5. – 6.8.   Cherrybeach-festiwal při Bjerwałdskim jězoru

   Festiwal při Kulowskim měšćanskim haće

Sobotu 6.8. 9:00 „Hura, sym šulske dźěćo“ – překwapjenki za šulskich nowačkow w Małowjelkowskim prazwěrjencu

  10:00 Pućowanje po granitowej wsy Zemicach-Tumicach – zetkanje před šulu

  13:00 Padlowanske wubědźowanje z tradicionalnymi błótowskimi čołmami na Lubinskej Sprjewinej lagunje­

  14:00 Łapanje kokota w Běłej Górje

  15:00 Barokowe prózdninske wjeselo na Ramnowskim hrodźe

  18:00 Dołha nóc na Bórkowskich wuměłskich a rjemjeslniskich statokach

  19:30 Lětni koncert Friedrich & Wiesenhütter na Zło­komorowskim hrodźe

  19:30 Beneficny pišćelowy koncert we Łazowskej cyrkwi

  20:00 Koncert z jazzowym pozawnistom Tobiasom Wemberom w Hórnikečanskej energijowej fabrice

  22:00 Kulturne čołmikowanje po nócnych Błótach w Bórkowach

Njedźelu  7.8. 10:00 Wotewrjenje wustajeńcy wo Gottfriedźe Unterdörferu w Kulowskim Forellowym centrumje

  14:00 „Rejwanski čaj“ w Małowjelkowskej sotrowni

Protyka (29.07.16)

pjatk, 29. julija 2016 spisane wot:
Dalše pokiwy na našej internetnej stronje www.serbske-nowiny.de

Pjatk 29. – 31.7.  Wjesny swjedźeń w Sernjanach

   10. wulki Budyski jěchanski turněr na sportowym arealu w Bošecach

  20:00 Tango-koncert ze skupinu Las Sombras w Budyskej kolpingowni

  19:30 Chórowy koncert w Šěrachowskej ewangelskej Michałskej cyrkwi

  19:30 Swójbna ekskursija w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

  20:00 Wječorne wuchodźowanje po Mužakowskim parku­

Sobotu 30. – 31.7.  Wjesny swjedźeń w Koćinje

   Wjesny swjedźeń we Wětrowje

   Beachvolleyballowy turněr při Slěbornym jězoru

  9:00 Pućowanje po Dubrjenskim bahnu

  10:00 Zahrodny seminar w Großharthauskim hrodowym parku

  12:00 Festiwal rěčneje krajiny we Wojerowskim Irish pubje „Black Raven“

  13:00 Přednošk we Wulkoždźarowskim Krabatowym wudworu wo insektach

  14:00 Łapanje kokota w Barbuce

  18:00 Michael Trischan čita moderne židowske žorty w Hamorskim dźiwadle „Wucho“

  19:30 Dołhi wječor astronomije z hudźbu w Budyskej hwězdarni

  21:00 Beachparty w Porchowskej kupjeli

Njedźelu 31.7. 10:00 Čaporowe wiki na Mortkowskej twjerdźiznje

  10:00 Wustajeńca klankow Nicole Peto w Nowym měsće nad Sprjewju

Protyka (22.07.16)

pjatk, 22. julija 2016 spisane wot:
Dalše pokiwy na našej internetnej stronje www.serbske-nowiny.de

Pjatk 22. – 24.7.  Wjesny swjedźeń w delnich Sulšecach

  19:30 Koncert z Regensburgskimi soło­bikami w Zhorjelskej cyrkwi Pětra a Pawoła

  20:00 Koncert z Rolandom Kaiserom na jewišću pod hołym njebjom w Grodku

Sobotu 23. – 24.7.  Neptunowy swjedźeń w Nižej Wsy

   Dworowy swjedźeń Hollandec hornčerstwa w Halštrowje

   Wulki twjerdźiznowy spektakl na Złokomorowskim hrodźe

   Dyrdomdeje w Małowjelkowskim prazwěrjencu

   Wiki oldtimerowych dźělow w Grodku

  14:00 Lětni karnewal z Neptunowym swjedźenjom w Čornopumpskej kupjeli

  17:15 Pišćelowy koncert z Johannesom Trümplerom w Budyskej tachantskej cyrkwi

  18:30 „Štyri hłosy tak jasne“ – koncert na Njeswačanskim hrodźe

  19:00 Zahrodowa nóc „W swětle 1 000 swěčkow“ w Pančicach-Kukowje

  19:00 Koncert z hudźbnym duwom Presto z Lipska w klóšterskej cyrkwi na Oybinje

  20:00 Koncert z Matthiasom Reimom na Kamjenskej Pastwinej horje

  20:00 Koncert z Hartmutom Dorschnerom a Günterom Sommerom w Małowjelkowskej sotrowni

Njedźelu 24.7. 10:00 Lětni a dźěćacy swjedźeń na Jakubecec twjerdźi­znje w Mortkowje

Protyka (15.07.16)

pjatk, 15. julija 2016 spisane wot:
Dalše pokiwy na našej internetnej stronje www.serbske-nowiny.de

Pjatk 15. – 17.7.  Wjesny swjedźeń w Smječkecach

   10. motorsportowe wubědźowanje ze Simso­nami při Lejnjanskim jězoru

   30. neptunowy swjedźeń při Brězowskim jězoru

   Sportowy swjedźeń we Wjerbnje

  20:00 Zahajenski koncert Łužiskeho hudźbneho lěća w Budyskej tachantskej cyrkwi

Sobotu 16. a 17.7.   18. šleske hornčerske wiki w Zhorjelcu

  9:00 Pućowanje po Dubrjenskim bahnu – zetkanje při hosćencu w Michałkach

  10:00 Dźěłarnička „Stare mustry na nowych wěcach“ w Budyskim Serbskim muzeju

  10:00 Hudźba nonstop – hudźbny šulski swjedźeń

Choćebuskeho konserwatorija

  16:00 Country-linedance při beachbarje Třižonjanskeho jězora w Běłym Chołmcu

  17:00 Zakónčacy koncert šulskeho lěta na Choćebuskim konserwatoriju

  17:15 Koncert „Musik.Echo.Nachhall“ w Budyskej tachantskej­ cyrkwi

  19:30 Koncert z italskim cembalistom Lorenzom Ghielmijom w Chróstawskej cyrkwi

  20:00 Koncert ze skupinu Lord Zeppelin w Dźěžnikečanskej Kotołni

  21:00 Wulka party w Smělnjanskej kupjeli

Njedźelu 17.7. 9:00 Choćebuski kolesowanski koncert

Protyka (08.07.16)

pjatk, 08. julija 2016 spisane wot:
Dalše pokiwy na našej internetnej stronje www.serbske-nowiny.de

Pjatk 08. - 10.7.  Měšćanski swjedźeń w Žitawje

   Swjedźeń při Załomskim spjatym jězoru

   Oybinska klóšterska nóc  

Sobotu 9. a 10.7.  Gig-festiwal na Róžeńčanskej putniskej łuce

   Gmejnski swjedźeń w Njebjelčicach

   Regata „My smy my“ na Lejnjanskim jězoru

   15. błótowske rjemjeslniske a burske wiki w Bórkowach

  12:00 Přibrjóžna party při Třižonjanskim jězoru w Běłym Chołmcu (pjatnaće hodźin dołho)

  15:00 Koncert z kapału Horjany we Wochozach

  17:00 Koncert „Pišćele zdypkom w pjećich“ w Kamjenskej hłownej cyrkwi

  17:00 Barokowy koncert w klóšterskej cyrkwi we Wostrowcu

  19:00 Lětni wječor na Ćišćanskim statoku wo spisowaćelu Jurju Brězanu

  20:00 Koncert z Kurtom Mondaugenom a Simonu Weißenfels w Małowjelkowskej sotrowni

Njedźelu 10.7. 10:00 „Wołma, płat & co.“ – rjemjeslniske wiki na Rěčičanskim Erlichtec dworje

  11:00 Akciski dźeń „Mirakulum – Silizium“ w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

  12:00 Lětni swjedźeń pola Młynkec w Hórkach

  14:00 Zarjadowanje „Rejwanski čaj“ z DJku Lilia na zahrodźe Małowjelkowskeje sotrownje

Protyka (01.07.16)

pjatk, 01. julija 2016 spisane wot:
Dalše pokiwy na našej internetnej stronje www.serbske-nowiny.de

Pjatk 1. do 3.7.  Wjesny swjedźeń w Nowej Wjesce

   24. Hućinjanski wjesny a hatny swjedźeń

   Jězorowy swjedźeń w Bjedrichecach

Sobotu 2. a 3. 7.  Festiwal New Sealand při Parcowskim jězorje

  9:00 Pućowanje po Dubrjenskim bahnje – zetkanje při hosćencu w Michałkach

  11:30 Telewizijiny magacin Wuhladko na MDR

  15:00 Lětni swjedźeń při Hórnikečanskim wobydlerskim centrumje

  15:00 Wjesny swjedźeń w Ćisowje (Zeißholz)

  17:00 Wotewrjenje wustajeńcy „Dźěłaćerjo na wobrazu“ w Muzeju Budyšin

  17:00 Komorno-hudźbne popołdnjo w Smochčanskej cyrkwi swj. Bena

  17:00 „Pišćele zdypkom w pjećich“ – Koncert z Paulom Derrettom w Kamjenskej hłownej cyrkwi

Njedźelu 3.7. 10:30 Dźeń hórnika w Šćeńcy pola Drjowka

  14:00 Zarjadowanje „Rejwanski čaj“ z DJku Coline na zahrodźe Małowjelkowskeje sotrownje

  14:00 Koncert z chórom Kurta Schlossera na Biskopičanskej Butrowej horje

  14:30 Kolesowanski wulět Domowinskeje skupiny Šunow-Konjecy

Protyka (24.06.16)

pjatk, 24. junija 2016 spisane wot:
Dalše pokiwy na našej internetnej stronje www.serbske-nowiny.de

Pjatk 24.6. 19:00 30. wječorne spěwanje pod měrowym dubom w Židźinom

  19:00 Wotewrjenje wustajeńcy „Wot hórskeho kristala hač k smartphonej“ w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

  19:00 Janski dźeń „ Hłosy nocy“ na rybarskim statoku w Małym Holešowje pola Njeswačidła

Sobotu 25.a 26.6.  Wjesny swjedźeń w Šunowje 

   Jěchanski a skakanski turněr w Kulowje

  9:00 Koparski turněr serbskeje młodźiny Domowina-cup w Rogoznje

  9:00 Dźakny dźeń za dobre znamki w Małowjelkowskim labyrinće

  10:00 Dźeń wotewrjenych wrotow Malešanskeje wo­hnjoweje wobory

  10:00 Wodźenje dźěći po Budyšinje

  10:00 Wohnjowoborne wubědźowanje wo jězorinowy pokal w Blunju

  13:00 Hra wo 3. městno muži we wobłuku 3. europeady w Južnym Tirolu

  14:00 „Z poeziju a hudźbu na slědach Jana Arnošta Smolerja“ w Budyskich wěžach

  14:00 Wuměłska awkcija w Lubijskej kwětkowej hali

  14:00 Wjesny swjedźeń w Bórkhamoru

  15:00 Swjedźeń składnostnje 20lětneho wobstaća młodźinskeho kluba barakka w Nuknicy

  15:00 Skónčenje wustajeńcy Rolfa Dvoraceka ze zakónčacym wodźenjom

Protyka (17.06.16)

pjatk, 17. junija 2016 spisane wot:
Dalše pokiwy na našej internetnej stronje www.serbske-nowiny.de

Pjatk 17. do 19.6.  Hudźbny swjedźeń „Skandinawiske nocy“ w Smochčanskim Domje biskopa Bena

   Wjesny swjedźeń w Skaskowje pola Wóslinka

   Lětni swjedźeń w Běłym Chołmcu

  20:30 „Showtime meets classic“ na dworje Smochčanskeho Domu biskopa Bena

Sobotu 18. do 19.6. 9:00 Ministrantska kopańca w Pěskecach

  14:00 Serbski swjedźeń w Choćebuskim Puškinowym parku

  14:00 Akcija Wuměłstwowy bus – mjez druhim w Miłočanskej skale

  18:00 Zahajenje 3. koparskich mišterstwow awtochtonych narodnych mjeńšin europeady w Južnym Tirolu

  19:00 12. Njeswačanska šlagrowa nóc w parku

  19:30 Pišćelowy koncert z kantorom Johannesom Leue we Wojerowskej Janskej cyrkwi

  20:30 „Skandinawiska nóc“ SLA na dworje Smochčanskeho Domu biskopa Bena

Njedźelu 19.6. 9:00 Swjedźeń Kulowskeje ewangelskeje wosady w Forellowym centrumje

  9:30 Zahajenje zetkanja dudakow z kemšemi na Trjebinskim Šusterec statoku

  10:00 Lětni swjedźeń w Blunju

  10:30 Klóšterski a swójbny swjedźeń Budyskeho wo­krjesa w Pančicach-Kukowje

  11:00 Serbska koparska wubranka žonow nastupi přećiwo Okcitanjankam w Mühlwaldźe

Protyka (10.06.16)

pjatk, 10. junija 2016 spisane wot:
Dalše pokiwy na našej internetnej stronje www.serbske-nowiny.de

Pjatk 10. do 11.6.  Wodowe hry při Grodkowskim spjatym jězoru

 10. do 12.6  Rakečanski sportowy swjedźeń

   „LebensArt“ – wiki za zahrodu w Großharthauwje 

      Schiebockske dny w Biskopicach

 11. do 12.6.  Hrodźišćowy swjedźeń we Łahowje

  17:00 Dworowy swjedźeń w Choćebuskim Serbskim muzeju na Młynskej

Sobotu 11.6. 9:00 Dźeń wotewrjenych duri Budyskeje studijneje akademije

  14:00 14. dróhowy swjedźeń při Kamjenskich Klóšterskich wrotach

  16:00 Dołha nóc kultury w Budyšinje

  17:00 Předstajenje oratorija „Wětrnik a časy“ z přepo­daćom CDje w Chróšćanskej „Jednoće“

  19:30 Swjedźenske zarjadowanje składnostnje 35lětneho wobstaća Sportoweje jednotki Chrósćicy w tamnišej „Jednoće“

  19:30 Baletny wječor „Što zwostanje?“ w SLA

  20:00 Diskoteka kuntworow w Salowje

Njedźelu  12.6. 10:00 Wohnjowoborny swjedźeń w Ralbicach

  10:00 Serbski domizniski swjedźeń Wojerowskeje Janskeje­ wosady

  11:00 Testowa hra Serbskeje koparskeje wubranki žonow w Pančicach-Kukowje

  14:00 Wotewrjena pisarnja (k stotym posmjertnym narodninam Jurja Brězana) w Hornim Hajnku

Protyka (03.06.16)

pjatk, 03. junija 2016 spisane wot:

Pjatk 03.do 05.6.     140. jubilej Halštrowskeje wohnjoweje wobory

   Motorsportowy festiwal Łužiske koło

  19:00 Nalětni koncert ze Smjerdźečanskej rejwanskej skupinu a Sprjewjanmi na Worcynskim hrodźe

  20:00 Inscenacija „CRUX abo Zbóžnik pod łožom“ na Chróšćanskej Krawčikec žurli

Sobotu 04. a 05.6.  Putnikowanje dźěći do Róžanta

   „Dnjej kamjenjow“ ( 10 do 18 hodź.) we Wochožanskim parku błudźenkow

  10:00 Dźěłarnička w Budyskim powołanskošulskim centrumje wo integraciskej politice

  10:00 Dźeń wotewrjenych duri we Wojerowskim jězorinowym klinikumje

  11:00 Dźěćacy swjedźeń na Maxa Planckowej w Budyskej Strowotnej studni

  11:00 „Staroměšćanske kuzło“ – swjedźeń na Wojerowskim torhošću

  11:00 8. přistawowy swjedźen we Wownjowje (Oehna)

  13:00 Festiwal „Holi“ při Bjerwałdskim jězoru

  15:00 Mejemjetanje w Hórkach

  15:30 Wjesny swjedźeń w Šprjejcach

  18:00  Koncert Zwjazka serbskich spěwarskich towarstwow w Choćebuskej cyrkwi swj. Mikławša

  20:00 Koncert ze starami 90tych lět w Kamjencu

Njedźelu 05.6. 9:00 Měnjenska bursa filatelistow w jědźerni Budyskeho pósta

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND