Z wudaća: wutora, 18 apryla 2017
wutora, 18 apryla 2017 14:00

May nowowólby připowědźiła

London (dpa/SN). Premierministerka Wulkeje Britaniskeje Theresa May je dźensa njejapcy nowowólby připowědźiła. Hižo jutře maja zapósłancy delnjeje komory wo tym wothłosować. Tuchwilu su nowowólby parlamenta hižo 8. junija planowane. Jako přičinu mjenuje May hrožacu njewěstosć. Wulka Britaniska trjeba krute a stabilne knježerstwo.

Z małej mzdu wysoki dawk

Berlin (dpa/K/SN). W Němskej płaći kóždy jědnaty dźěławy – 4,2 milionaj dźěłopřijimarjow – načolnu dawkowu sadźbu we wysokosći 42 procentow. Tole zdźěla nowina Handelsblatt, citujo z dotal njewozjewjeneje studije Kölnskeho instituta němskeho hospodarstwa. Studija znazornja tež, kak sylnje bywaja ći z dawkami poćeženi, kiž maja mału abo přerěznu zasłužbu. Singl z 1 900 eurami měsačnje dyrbi 46 procentow wotwjesć, tón z 3 250 eurami 51 procentow.

Přiběracy šrot w swětnišću

wozjewjene w: Politika
wutora, 18 apryla 2017 14:00

Biskop jutry Serbow wopytał

Lětsa 1 564 křižerjow jutrowne poselstwo w dźewjeć procesionach do swěta njesło

Budyšin (SN). Byrnjež wjedro lětsa jutrowničku prawdźepodobnje haperlejske było, je sej wjace hač 10 000 wopytowarjow z cyłele Němskeje a wukraja dźewjeć křižerskich procesionow wobhladało. Ze statistiki wuchadźa, zo je wšo hromadźe 1 564 křižerjow – 30 mjenje hač loni – ze swojich wosadow wujěchało, zo pak wšitcy wšelakich přičin dla zaso domoj přijěchali njejsu. Wosebje torhacy wětřik konje znjeměrnješe. Z wčera­wšeje rozprawy Zhorjelskeje policajskeje direkcije wuchadźa, zo běchu jutry po zwěsćenju policije „w městach a gmejnach Budyskeho a Zhorjelskeho wokrjesa bjez mylenjow“. Prěni króć je lětsa Drježdźansko-Mišnjanski biskop Heinrich Timmer­evers – w Radworju a Budyšinje – křižerjow dožiwił. Radworskich bě wón nawječor na nawsy přewšo hnuty a z emocionalnymi dźaknymi słowami domoj witał. Něhdźe 7 500 ludźi bě sej jutrowničku we Wostrowcu jutrowne jěchanje po polach z 81 jěcharjemi wobhladało.

wozjewjene w: Lokalka
Něhdźe 150 ludźi je so wčera na jutrownym pochodźe w Choćebuzu wobdźěliło. Tole wozjewi organizator zarjadowanja, zwjazk Attac. Loni běchu pochod prěni raz přewjedli, při čimž zličichu porno lětsa jenož połojcu wobdźělnikow. Na plakatach kritizowachu ludźo atomowe brónje a němski eksport brónjow. Zwjazk Attac je připowědźił, zo chcedźa klětu znowa jutrowny pochod přewjesć. Foto: Michael Helbig

wozjewjene w: Politika
wutora, 18 apryla 2017 14:00

Wulka sława křižerjam

Radwor (SN/BŠe). 119 křižerjow nastaji so jutrowničku připołdnju z Radworja do směra na Baćoń. Před Čornym Hodlerjom pak dóńdźe k wjacorym njezbožam, při čimž so někotři křižerjo zranichu. Jednoho z nich dowjezechu do chorownje. Na zbožo pak njeje so ćešo zranił. Wječor dožiwi Drježdźansko-Mišnjanski biskop Heinrich Timmerevers Radworskich křižerjow, mjez nimi noweho chorhojnika Dominika Jurka, třoch nowačkow a dweju slěborneju jubilarow na kěrchowje, hdźež so wotpuskny paćer modlachu. Po słowach biskopa běše to cyle emocionalny wokomik.
Ralbicy (aha/SN). 286 křižerjow, jeničce šěsć mjenje hač minjene lěto, wužohnowa farar Šćěpan Delan do Kulowa. Třeći raz nawjedowaše Daniel Wjesela procesion, w kotrymž bě lětsa pjeć nowačkow, sydom slěbornych jubilarow a 40. raz jěchaštaj Gerat Krawc ze Smjerdźaceje a Michał Šołta z Pěskec sobu. Nowosć­ bě – něchtó njemóžeše so na to dopomnić –, zo je so do křižerskeho procesiona zarjadował por z Jitka, a to Enrico Pilc ze swojim synom Jonathanom.
wozjewjene w: Lokalka
wutora, 18 apryla 2017 14:00

Wuslědki (18.04.17)

Regionalna koparska liga

RB Lipsk II – Meuselwitz 1:1 (0:0)

Energija Choćebuz – Neustrelitz 6:1 (3:0)

Nordhausen – Jena2:4 (1:3)

Luckenwalde – Fürstenwalde 3:2 (1:1)

Lok Lipsk – Auerbach 1:3 (0:0)

FC Viktoria – Babelsberg 03 2:1 (1:1)

Schönberg – BFC Dynamo 3:0 (2:0)

Hertha BSC II – Berlinski AK 2:0 (1:0)

Neugersdorf – Budissa Budyšin 2:0 (1:0)

1. Jena  28 57 : 18 65

2. Energija Choćebuz  28 48 : 19 58

3. RB Lipsk II  28 54 : 33 50

4. Berlinski AK  27 44 : 35 47

5. FC Viktoria  28 55 : 40 46

6. Babelsberg 03  28 41 : 35 43

7. Hertha BSC II  28 37 : 37 41

8. Neugersdorf  28 33 : 25 40

9. Auerbach  28 41 : 40 39

10. Nordhausen  26 36 : 37 39

11. Lok Lipsk  27 43 : 42 37

12. Meuselwitz  28 27 : 28 35

13. Schönberg  28 41 : 51 34

14. BFC Dynamo  26 43 : 44 33

15. Fürstenwalde  28 36 : 55 29

16. Luckenwalde  28 32 : 56 23

17. Budissa Budyšin  28 23 : 50 15

18. Neustrelitz  28 23 : 69 7

Krajna koparska liga mužow

Markkleeberg - Rapid Kamjenica0:3 (0:1)

1. Eilenburg  21 61 : 16 55

2. Kamjenc  21 49 : 20 48

3. Grimma  21 45 : 21 47

4. Hohenstein-E.  20 49 : 30 36

5. Wocl Riesa  21 48 : 41 33

6. Pirna-Copitz  21 36 : 32 29

7. Markkleeberg  21 33 : 44 25

8. Niska  20 29 : 34 23

9. Rapid Kamjenica  21 38 : 41 22

10. Lößnitz  20 22 : 30 22

11. Glauchau  20 35 : 41 21

12. Reichenbach  20 20 : 34 16

13. Freiberg  20 30 : 57 16

14. Zwenkau II  21 23 : 50 15

15. Taucha  20 18 : 45 2

16. Zhorjelc  0 0 : 0 0

Wokrjesna wyša koparska liga

Sokoł Ralbicy/Hórki

– LSV Hory 19205:2 (3:0)

Wojer. FC – Módro-běli Kulow 1:0 (0:0)

1. ST Ćisk 1993 22 77 : 15 52

2. Rakečanske ST 22 55 : 32 45

3. Sokoł Ralbicy/Hórki 22 59 : 30 43

4. ST Hnašecy-Dobruša 22 44 : 34 39

5. SC Großröhrsdorf 22 30 : 26 32

6. Póst Germania Budyšin 22 37 : 41 31

7. Motor Kumwałd 22 42 : 48 31

8. Wojerowski FC 22 47 : 42 28

9. ST Kinspork/Łužnica 22 41 : 36 28

10. LSV Hory 1920 22 51 : 42 26

11. Módro-běli Kulow 22 39 : 42 26

12. Drohotka Ramnow 21 32 : 46 23

13. FV Ottend.-Okrilla 05 22 32 : 56 21

wozjewjene w: Wuslědki
wutora, 18 apryla 2017 14:00

Erdoğan dobył

Ankara (dpa/K/SN). W referendumje nastupajo wot prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana chcyteje změny wustawy na jeho dobro ze zawjedźenjom prezidialneho režima su so turkowcy wolerjo z 51,4 procentami za wonu dwělomnu naprawu wuprajili. Wobdźělenje bě z wjac hač 85 procentami wysoke. Erdoğan wčera wječor ze zapalom wuwoła: „Tónle kraj wotmě najbóle demokratiske wólby, kajkež je žadyn zapadny kraj nihdy dožiwił njeje.“ Prezident USA Donald Trump je jako jedyn z mało statnikow Erdoğanej telefonisce gratulował. Wobkedźbowarjo OSZE maja wustajeć, zo su we wuměnjenjach nuzoweho stawa šansy za přećiwnikow změny njerune byli. Němske knježerstwo je Turkowsku namołwiło, wuswětlić poroki pozdatnych njeprawidłownosćow při referendumje. W Istanbulu je něšto tysac ludźi přećiwo Erdoğanej protestowało.

wozjewjene w: Politika
wutora, 18 apryla 2017 14:00

Přiměr na Ukrainje kruće dodźeržeć

Kijew (dpa/K/SN). Němskej, Ruskej, Francoskej a Ukrainje njedźiwajcy składnostnych bojow na wuchodnej Ukrainje na tym zaleži, konflikt politisce rozrisać. Šefojo statow a knježerstwo tak mjenowaneho formata „Normandie“ zwuraznichu w telefoniskej rozmołwje, zo je wažne, wobzamknjeny přiměr kruće dodźeržeć, praji rěčnica zwjazkoweho knježerstwa. Po jeje słowach su wobdźělene staty zdobom k tomu pominali, při wuměnje jatych doslědnišo pokročować. Starosć jim načinja, zo dochadźa přeco zaso k nadpadam na přisłušnikow wobkedźbowanskeje misije OSZE.

wozjewjene w: Politika

Berlin (SN). Zwjazkowy sejm je rozprawu społnomócnjeneho zwjazkoweho knježerstwa za narodne mjeńšiny Hartmuta Koschyka (CSU) wozjewił.

Rozprawa skići přehlad wo ćežišćach dźěła zwjazkoweho społnomócnjeneho na dobro mjeńšin a wusydlerjow w zašłym lěće. Zo je škit narodnych mjeńšin w Europje wažna naležnosć, pokazuje so mjez druhim w tym, zo je wonkowny minister Sigmar Gabriel (SPD) mjeńšinowu politiku jako jedne z ćežišćow za čas deklarował, jako bě Němska loni z předsydku Organizacije za wěstotu a zhromadne dźěło, Koschyk piše.

Hladajo na narodne mjeńšiny naliča rozprawa najwšelakoriše zarjadowanja a rozmołwy. „Lěto 2016 bě dosć wuspěšne. Móžu na wuspěchi a wjele dobrych přikładow poradźeneje integracije, sebjewědomja a dobreho dźěła zhladować. Dźakuju so wšitkim, kotřiž su so z wulkim angažementom za wusydlencow, wuhnatych a za narodne mjeńšiny zasadźowali. Bjez jich dźěła njeby tež moje dźěło wuspěšne było.“

wozjewjene w: Politika
wutora, 18 apryla 2017 14:00

Serbski film w Plzenje předstaja

Plzeň (SN/CoR). Pod hesłom „German cinema – Německé kino – Das deutsche Kino“ předstaji so Choćebuski filmowy festiwal wot 20. do 28. apryla na renoměrowanym čěskim filmowym festiwalu Finále Plzeň. Na programje steji filmowy rjad ze štyrjomi hrajnymi a pjeć krótkofilmami, kotrež dadźa na wšelakore wašnje dohlad­ do wšědneho dnja a stawiznow Němskeje. Mjez druhim pokazuja tam zahajenski film Choćebuskeho festiwala 2013 „Lauf Junge, lauf“ Pepe Danquartsa, dobyćerskej filmaj Choćebuskeho wu­bědźowanja młodźinskeho filma 2015 a 2016 „4 Könige“ Theresy von Eltz a „Gewitterzellen“ Jakoba Schmidta. Z loni w Choćebuzu wuznamjenjenym přinoškom „Zmij“ Angeliki Šusteroweje je tež delnjoserbski film pódla. Wona budźe tež při předstajenju w Plzenje přitomna. Finále Plzeň zhladuje lětsa na 30 lět wobstaća. Festiwal je najwjetša pokazka čěskich a słowakskich filmow. Němski filmowy rjad beži we wobłuku němsko-čěskeho kulturneho nalěća składnostnje 20lětneje róčnicy Němsko-čěskeje deklaracije.

wozjewjene w: Kultura

Načasne wabjenske srědki maja přichodnje za wopyt muzeja wabić. Za to přewjedujetej Budyski měšćanski muzej a SAEK zhromadnu dźěłarničku za krótkofilm.

wozjewjene w: Kultura

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND