Jutry w Budyšinje ze serbskimi nowosćemi

srjeda, 11. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Lětsa je so 56 Budyskich křižerjow njehladajo zymneho wjedra na puć do Radworja nastajiło. Na kromje dróhow přihlado waše jim mjenje ludźi hač hewak. Carmen Schumann Lětsa je so 56 Budyskich křižerjow njehladajo zymneho wjedra na puć do Radworja nastajiło. Na kromje dróhow přihlado waše jim mjenje ludźi hač hewak. Carmen Schumann
Nina Krawčikec z Njebjelčic (naprawo) a Tabea Cyžec z Wudworja běštej ćichu sobotu w narodnej dra­sće­ w Budyšinje po puću a rozłožowaštej zajimcam nałožki.

Jeho mnohich tradicijow k nabožnemu nalětnjemu swjatkej rěkachu Budyšinej hižo před 90 lětami, kaž dźensa zaso, jutrow­ne město Němskeje. Lětsa je so to znowa wobkrućiło. Nimo procesiona Budyskich křižerjow do Radworja jutrow­ničku a lěta 2001 wožiwjeneho jónkrótneho nałožka jejkakulenja na Hro­dźišku čakachu na hosći mnohe dalše dožiwjenja w tysaclětnym měsće.

Hižo třeći króć je Serbski ludowy ansamb­l wobchodam srjedź města za jutrowny čas wupožčił narodnu drastu, kotraž na figurinach we wukładnych woknach na serbsku wosebitosć Łužicy skedźbnješe. Dwurěčne taflički informowachu wo tym, wo kotru drastu so jedna, w kotrej kónčinje je abo bě wona doma a při kotrej składnosći so ju žony abo mužojo hotuja. We woknje Kalauchec sanitarneho domu na Žitnych wikach wuhladach delnjoserbsku swjedźensku drastu z małej lapu (hawbu), katolsku swjedźensku drastu a serbsku mužacu drastu.

Chwalba za narodnu drastu

wozjewjene w: Kultura

Galerija

dalši wobraz (1) Prěni raz je wjelelětny křižer Bjarnat Cyž jutrowničku zajimcam křižersku drastu a pyšenje konja w rozwalinach bywšeho franciskanskeho klóštra rozłožił.
dalši wobraz (2) dalši wobraz (3)
Wolfgang Kraus přeprosy na Krabatowy swjedźeń přichodnu njedźelu.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND