Dóńt Krabata je móc a zamołwitosć

štwórtk, 11. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Ze zhromadnej reju Hanamarja wšitkich sobuskutkowacych, přewodźana wot mócneho aplawsa publikuma, kónči so lětuša insce nacija Krabatowych swjedźenskich hrow w Čornym Chołmcu. Foto: Gernot Menzel Ze zhromadnej reju Hanamarja wšitkich sobuskutkowacych, přewodźana wot mócneho aplawsa publikuma, kónči so lětuša insce nacija Krabatowych swjedźenskich hrow w Čornym Chołmcu. Foto: Gernot Menzel

Serbskosć so na Krabatowych swjedźenskich hrach w Čornym Chołmcu znowa přeswědčiwje jewi

Krabat bě so po wšěch njelubych nazhonjenjach w Čornym młynje, loni w Čornym Chołmcu předstajenej inscenaciji, kuzłanja wzdał. Wostanje pak při tym a při bjezstarostnym žiwjenju Krabata ze swojej lubowanej Hanku w znowa natwa­rjenym Čornym młynje?

wozjewjene w: Kultura

Galerija

dalši wobraz (1) Krabat (Anton Fuchs) steji ze swojej Hanku (Vivien Fischer) před nowymi wuža da njemi: Kuzłać abo radšo njekuzłać, so wón praša.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND