Hišće lětsa chcedźa rozsudźić

pjatk, 06. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/JaW). 12. nowembra ma jasne być, štó budźe nowy jednaćel abo nowa jednaćelka Budyskeho Ludoweho nakładnistwa Domowina (LND). To připowědźi direktor Załožby za serbski lud Jan Budar w rozmołwje z našim wječornikom. Tón dźeń wuradźuje w Podstupimje załožbowa rada a ma tam w naležnosći rozsudźić. „To je trjeba, zo móhł zajimc abo móhła zajimča – je-li trjeba – wupowědźenski čas pola swojeho dotalneho dźěłodawarja dodźeržeć“, Budar wuswětli. Znowawobsadźenje jednaćelstwa LND je trěbne, dokelž poda so dotalna jednaćelka Marka Maćijowa klětu kónc meje na wuměnk.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND