Njeje lochko namakać prawe puće do swěta

srjeda, 18. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Po prapremjerje musicla „Quo vadis – dokal dźeš?“ je so sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU, 3. wotprawa) sobuskutkowacym wutrobnje dźakował. Wón, kaž tež dalši wopytowarjo bjez serbsko rěčnych znajomosćow móžachu jednanje z pomocu synchronoweho přełožka sćěhować. SN/Hanka Šěnec (3), Tomaš Šołta (2) Po prapremjerje musicla „Quo vadis – dokal dźeš?“ je so sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU, 3. wotprawa) sobuskutkowacym wutrobnje dźakował. Wón, kaž tež dalši wopytowarjo bjez serbsko rěčnych znajomosćow móžachu jednanje z pomocu synchronoweho přełožka sćěhować. SN/Hanka Šěnec (3), Tomaš Šołta (2)

1. šulski musical „Quo vadis – dokal dźeš?“ Worklečanskeje wyšeje šule je podał wid na mnohe perspektiwy

Ducy do wjacezaměroweje hale „Jednota“ w Chrósćicach njedohladach so na premjernym předstajenju spočatk septembra jako prěnje dołheho rynka ludźi,­ kotřiž chcychu wšitcy na žurlu. Ně, wuhladach holcy, kotrež wuhotowane hižo z mikrofonowej techniku před Jednotu teksty a spěwy přeńdźechu. Přiwšěm mějachu chwile za přećelny postrow.­ Běchu to hłowne akterki, kotrež spožčeja swojemu šulskemu časej z projektom wosebitu notu. Mějach začuće, zo stejachu wšitcy w zhromadnosći přećiwo swojej njesćerpnosći před zarjadnišćom. A to so wupłaći. Hesło „zhromadnosć“ projekt – to hodźi so na tymle­ městnje hižo rjec – wuznamjeni. Hdyž so sto młodostnych a mnozy dorosćeni jako cyłk za jednu ideju horja, potom wurosće z toho wuspěch a připóznaće. A tale zhromadnosć bě w předstajenju začuwać. Wšako spóznachu přihladowarjo takrjec „swojich“, sobušulerjow, přećelow, dźěći abo wnučki na je­wišću.

wozjewjene w: Kultura

Galerija

dalši wobraz (1) Lisa Maria Cyžec (nalěwo) jako nowa w rjadowni a sobušulerka Marie Luise Paškec so w běhu jednanja spřećelištej.
dalši wobraz (2) W chórje spěwaše wjace hač 60 šulerjow wot 6. do 10. lětnika pod nawodom wučerki Diany Šołćineje sobu.
dalši wobraz (3) Jako přewšo pryzlojći šulscy towaršojo předstajichu so Franc Bulank, Steve Dórnik, Wincenc Kilank (wotlěwa) a Feliks Jacobi (njeje na wobrazu).
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND