„Šćipate a zabawne kino“

srjeda, 06. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Předsyda kuratorija Choćebuskeho filmoweho festiwala a bywši braniborski ministerski prezident Matthias Platzeck (SPD), zwjazkowy minister financow a patron festiwala Olaf Scholz (SPD) a programowy direktor festiwala Bernd Buder (wotlěwa) su so wčera do zahajenja 29. přehladki w Statnym dźiwadle Choćebuz rozmołwjeli.  Foto: dpa/Patrick Pleul Předsyda kuratorija Choćebuskeho filmoweho festiwala a bywši braniborski ministerski prezident Matthias Platzeck (SPD), zwjazkowy minister financow a patron festiwala Olaf Scholz (SPD) a programowy direktor festiwala Bernd Buder (wotlěwa) su so wčera do zahajenja 29. přehladki w Statnym dźiwadle Choćebuz rozmołwjeli. Foto: dpa/Patrick Pleul

Choćebuski jedyn z nawjedowacych filmowych festiwalow swěta

Choćebuz (SN/CoR). W přitomnosći patrona 29. Choćebuskeho filmoweho festiwala (CFF), zwjazkoweho ministra financow a wicekanclera Olafa Scholza (SPD), su wčera wječor w tamnišim statnym dźiwadle lětušu filmowu přehladku zahajili­. Z hosćom běštaj nimo toho tež předsyda­ kuratorija CFF Matthias Platzeck a filmowy team wotewrjen­skeho paska „Smuggling Hendrix“ wo­koło re­žisera Mariosa Piperidesa.

„Kónc zymneje wójny bě zdobom započatk Choćebuskeho filmoweho festiwala. Wot lěta 1991 je so wón na jedyn z nawjedowacych festiwalow swěta wuchodoeuropskeho filma wuwił“, praji Olaf Scholz. „Hoberske změny w krajach wuchodneje Europy su na dotalnych filmowych lětnikach runje tak wulki zaćišć zawostajili kaž so na hnujace wašnje wotbłyšćowali. Tež lětuše přinoški dadźa přihladowarki a přihladowarjow znowa intensiwnje so wobdźělić na žiwjenju protagonistow na mjezy wuchoda a zapada 30 lět po powalenju murje.“

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND