Wažne dobyće nad Nysu

štwórtk, 05. decembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Cyłk Módro-běłych Wojerecy II (prědku při saku) a mustwo Viktorije Worklecy (za sakom) pojědźetej njedźelu wobě k třećemu tabulki ST Kupoj-Nowa Łuka.  Foto: Jörg Stephan Cyłk Módro-běłych Wojerecy II (prědku při saku) a mustwo Viktorije Worklecy (za sakom) pojědźetej njedźelu wobě k třećemu tabulki ST Kupoj-Nowa Łuka. Foto: Jörg Stephan

CVJM Zhorjelc – Viktoria Worklecy 0:3 (15:25, 17:25, 27:29)

We wolejbulowej wobwodnej lize je so wukristalizował štyribój wo mišterstwo. W fokusu steja Wojerecy, Kupoj-Nowa Łuka, Zhorjelc a Worklecy. Ćim wažniše su nětko direktne hry mjez susodami w tabulce kaž ta minjenu sobotu w Zhorjelcu. Tam wočakowaše cyłk CVJM mu­stwje z Wojerec a Worklec.

Prěnju partiju dnja dobychu wolejbulisća z Wojerec, byrnjež runje najsylniši kader k dispoziciji njeměli. Poražka 0:3 běše njewočakowana plista hosćićelej, zbudźi pak mjez Worklečanami nadźiju, z dobyćom w druhej hrě wotstawk k Zhorjelcej powjetšić a runočasnje kontakt k Wojerecam dźeržeć. Najebać třoch falowacych hrajerjow mějachu Workle­čenjo bohudźak tola hišće sylne mustwo na parkeće. Koncentrowani dźěchu do duela a njedachu Zhorjelčanam žanu šansu. Na kóncu prěnjeje sadźby so hišće stopnjowachu a zdeklasowachu domjacych z dźesać dypkami předskoka.

Tež w druhim přechodźe běše Viktoria wuspěšna: přiwzaće, blok, přihrawki a nadběhi kaž z wučbnicy. W přerězku ćělnje mjeńši Zhorjelčenjo njemějachu žane srědki přećiwo wysokim nadbě­ham hosći. Woni pokazachu so tón dźeń w sylnej formje, z harmoniskeho cyłka wuzběhnyć pak ma so Marko Brězan. Wón hraješe prěni raz w sezonje a přeswědči z respektabelnym wukonom.

25:17 bě absolutnje zasłužene, a třeća sadźba běše „formelna wěc“ – abo? Zhorjelčenjo pak njejsu so dočasnje podali, nětko woni nadobo přeco z dwěmaj dypkomaj nawjedowachu, tak bě hra wot dypkoweho stawa 22:21 jara dramatiska. Njezbožowny rozsud sudnika płaćeše prěni hrajny bul, slědowachu pak hišće wjacore napjate bulowe změny tam a sem, prjed hač Worklečanscy wolejbu­lisća zbožownje a tola cyle zasłužbnje sadźbu z 29:27 zakónčichu.

Tele tři wonkowne dypki wotwěraja jim wšitke perspektiwy w titlowym boju. Hižo sobotu, 7. decembra, budźe we Wojerecach nazymske mišterstwo rozsudźene, hdyž wočakuje zestupnik ze sakskeje klasy­ Kupoj-Nowa Łuka mustwje ze Zhorjelca a z Worklec. Je to posledni wjeršk do pokalneho finala a do zasłuženeje ho­dow­neje přestawki.

Za Viktoriju Worklecy hrajachu: Marko Brězan, Jan Bětnar, Clemens a Ludwig Eckert, Paul Hančik, Jurij Lipič, Marcel Rjelka, Józef Šnajder, Matti Šěn a Stephan Wjeńka. Mato Eckert

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND