Ingrid Grošcyny wobrazowy swět Błótow

štwórtk, 13. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
K 75ćinam molerki a ilustratorki Ingrid Grošcyneje je Dešnjanski Domizniski muzej wosebitu wustajeńcu wuhotował. Foto: Michael Helbig K 75ćinam molerki a ilustratorki Ingrid Grošcyneje je Dešnjanski Domizniski muzej wosebitu wustajeńcu wuhotował. Foto: Michael Helbig

Dešno (SN/JFK/CoR). Njedawno – 6. januara – je molerka a ilustratorka Ingrid Grošcyna z Lubina swoje 75. narodniny swjećiła. Jej k česći je Domizniski muzej Dešno wosebitu wustajeńcu z jeje twórbami wuhotował, a to pod titulom „Błóta – Spreewald“. Něhdźe 75 zajimcow je na wotewrjenje přehladki 19. januara přišło.

W swojej lawdaciji nawodnica Dešnjanskeho Domizniskeho muzeja Ba­bette Zenkerowa na to skedźbni, zo je z Grabina (Finsterwalde) pochadźaca wuměłča hižo wot časa swojeho wukubłanja na molersku mišterku wusko z Lubinom a Błótami zwjazana. Prezentowane rysowanki, akwarele, ilustracije a wolijowe wobrazy Ingrid Grošcyneje pokazuja magisku rjanosć Błótow a předstaja jich powěsćowy swět w čiłych barbach a formach. Tež wo serbskim wšědnym dnju powěda wuměłča w swojej wosebitej wobrazowej rěči.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND