Na slědach punka a ćěkańcy poručenje

štwórtk, 13. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Cyły tydźeń zwučuja holcy a hólcy Serbskeho młodźinskeho dźiwadła w Budyskim Kamjentnym domje za nowu inscenaciju „PRĚKI DURICH LOBORKA“, kotraž změje 20. měrca na hłownym jewišću NSLDź premjeru. Režiser Měrko Brankačk je hru wo swojich dožiwjenjach z punkowej band a na ćěkańcu do zapada před 30 lětami sam napisał. Foto: SN/Hanka Šěnec Cyły tydźeń zwučuja holcy a hólcy Serbskeho młodźinskeho dźiwadła w Budyskim Kamjentnym domje za nowu inscenaciju „PRĚKI DURICH LOBORKA“, kotraž změje 20. měrca na hłownym jewišću NSLDź premjeru. Režiser Měrko Brankačk je hru wo swojich dožiwjenjach z punkowej band a na ćěkańcu do zapada před 30 lětami sam napisał. Foto: SN/Hanka Šěnec

Serbske młodźinske dźiwadło a Kamjentny dom probujetej cyły tydźeń

Budyšin (JJ/SN). Hižo měsacy so młodostni na premjeru přihotuja, a tutón tydźeń­ hišće intensiwnišo na dźěłarničce w Budyskim Kamjentnym domje. Wšako změje 20. měrca inscenacija Serb­skeho młodźinskeho dźiwadła „PRĚKI DURICH LOBORKA“, kotruž sej zhromadnje z hudźbnikami a rejwarjemi tohole domu nazwučuja, premjeru.

Napisał je hru režiser Měrko Brankačk sam. Wosebitosć je, zo 30 lět po zjednoćenju Němskeje awtor swójske dožiwjenja za jewišćo wobdźěła. Jako młody hudźbnik bě so wón tehdy na puć do Madźarskeje­ podał, zo by do zapada ćeknył. Na jewišću so nětko młodźi hrajerjo wuměłsce do tuteje situacije podadźa. Serbska punkowa band ze štyrjomi hudźbnikami ma nós połny. Žedźa so za swobodu, za tym, zo móhli rjec što mysla, za tym, zo njeje jich žiwjenje a myslenje wot wonkownych hranicow haćene. A tak stejitej rozsud a plan, zo chcedźa kraj a z tym režim NDR wopušćić.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND